امین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/93%
حجم
3
0
/
5
0
9
0
M
0

امین

|مجاز
تامین سرمایه امین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/93%
حجم
3
0
/
5
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -35/86
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد0
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,660پایین ترین قیمت5,470

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 100/62 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  1
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/22 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 84/40 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/42
5,940بازه قیمت روز5,380
16/63 B
حقیقی
19/84 B
3/22 B
حقوقی
500/50 K
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 7/20 M
 • تعداد سهام18,000,000,000
 • سهام شناور
  8/82 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/33
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -26/19%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر12/57%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -12/11%صندوق بازنشستگی کشوری9/45%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -8/11%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -7/96%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امین4/77%شرکت سرمایه گذاری پویا-سهامی عام -4/11%شرکت بهسازمشارکتهای ملت-سهامی عام-3/61%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -2/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امین
  858/63 M
  561/00 K

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5,700-3/09
136/31 B
103/74 T
10/36%
46/09 B
0/7123/71
امیدامید
5,010-0/8
2/16 B
76/15 T
7/61%
-23/80 M
1/211/43
تنوینتنوین
2,8620/67
6/94 B
110/19 T
11/01%
-3/23 B
0/245/88
لوتوسلوتوس
3,700-2/32
3/69 B
129/50 T
12/94%
-798/69 M
0/66/79
کالاکالا
10,120-3/19
136/34 B
137/63 T
13/75%
-11/83 B
0/4317/65
فرابورسفرابورس
11,050-4/72
319/95 B
92/82 T
9/27%
-70/10 B
0/428/04
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/29%---
تملتتملت
2,6680/34
9/51 B
72/04 T
7/2%
-8/78 B
0/678/83
انرژیانرژی
28,040-2/03
81/37 B
75/71 T
7/56%
-1/52 B
0/46117/05
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/55%---
تفارستفارس
2,811-0/14
13/70 B
28/11 T
2/81%
-110/38 M
1/66-
تماوندتماوند
4,200-0/51
6/17 B
58/80 T
5/87%
-992/67 M
1/04-
تکیمیا
ت
1,756-0/11
87/73 B
35/12 T
3/51%
-59/26 B
2/83-
تکاردان
ت
8,080-0/37
84/11 B
72/72 T
7/26%
-37/90 B
--