امین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/72%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/56%
حجم
5
0
/
3
0
6
0
M
تصویر نماد امین

امین

|مجاز
تامین سرمایه امین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/72%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/56%
حجم معاملات
5
0
/
3
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  13/67
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,475پایین ترین قیمت3,310

  بازده ماهانه

  امینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  1,577,953,470ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

امین
 • ارزش بازار
  84/72 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  7
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  1/58 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  69/62 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی3/46
3,538بازه قیمت روز3,202
13/99 B
حقیقی
12/42 B
4/25 B
حقوقی
5/83 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
8/53
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  10/00 Mسهم
 • تعداد سهام
  25,000,000,000
 • درصد شناور
  %8/46
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/73
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -26/19%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر12/57%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -12/11%صندوق بازنشستگی کشوری9/45%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -8/11%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -7/96%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امین5/16%شرکت سرمایه گذاری پویا-سهامی عام -4/11%شرکت بهسازمشارکتهای ملت-سهامی عام-3/61%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -2/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد