تنوین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
4
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
6
0
1
0
%
حجم
سهم
2
0
1
0
/
2
0
8
0
M
تصویر نماد تنوین

تنوین

|مجاز
تامین سرمایه نوین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
4
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
6
0
1
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
1
0
/
2
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  5
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,700پایین ترین قیمت1,605

  بازده ماهانه

  تنوینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  13/40 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

تنوین
1,790بازه قیمت روز1,556
35 B
حقیقی
21/60 B
14/79 M
حقوقی
13/41 B
 • تعداد معاملات
  5
  0
  0
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  63/37 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  13/40 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  186/16 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/52
 • حجم عرضه6/47 M
 • حجم تقاضا804/89 K
تعدادحجم خریدقیمت
110,0001,615
14,2001,614
14,0001,610
8422,0431,600
15,0001,590
قیمتحجم فروشتعداد
1,634220,0002
1,635182,0941
1,636200,0001
1,638256,5977
1,6403,0901
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/84
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  15/40 Mسهم
 • تعداد سهام
  38,500,000,000
 • درصد شناور
  %12/65
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/28
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۲:۴۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(ولصنم)،(وبیمه)،(تنوین)،(وبشهر)
  ۱۴۰۳/۱/۲۹۱۱:۳۶”
  توقف نماد (تنوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۴:۱۹”
  توقف نماد (تنوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۱۲:۴۳”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(قثابت)،(قنیشا)،(تنوین)
  ۱۴۰۲/۴/۲۸۱۳:۰۳”
  توقف نمادهاي معاملاتي(تنوين)،(دعبيد)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک اقتصادنوین -سهامی عام -22/89%شرکت تامین آتیه درخشان نوین-سهامی خاص-19/22%شرکت اعتباری ملل-سهامی عام-9/99%شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-8/79%IFMصندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو7/46%شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران-سهامی عام-5/17%صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین4/53%صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان2/5%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/95%شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین-سهامی عام-1/64%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام -1/1%شرکت سرمایه گذاری ص .ب .کارکنان بانک ها-س .ع -1/1%شرکت بیمه نوین -سهامی عام -1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد