وکغدیر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/12%
حجم
7
0
/
6
0
6
0
M
0

وکغدیر

|مجاز
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/12%
حجم
7
0
/
6
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  2
  0
  /
  2
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -120/18
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/8%
  • صنعت+2/2%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,320پایین ترین قیمت13,940

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   آگهی ثبت افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۶/۱۴
   افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 542/48 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  4
  0
  4
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -69/02 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 75/81 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/71
14,960بازه قیمت روز13,540
19/41 B
حقیقی
88/43 B
82/99 B
حقوقی
13/97 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
9/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/53 M
 • تعداد سهام38,365,000,000
 • سهام شناور
  8/71 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/24
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام -84/98%شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا-سهامی خاص -4/86%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند1/43%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا-سهامی خاص -
  1/87 B
  -21/00 M

نمادهای هم گروه (شرکتهای چند رشته ای صنعتی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وغدیروغدیر
20,620-0/24
78/09 B
1484/64 T
24/87%
-38/19 B
0/466/59
وامیدوامید
13,910-0/14
24/62 B
1348/99 T
22/6%
-14/94 B
0/157/36
وبانکوبانک
10,4401/85
100/39 B
284/49 T
4/77%
25/89 B
1/534/82
وصندوقوصندوق
15,720-1/84
24/18 B
640/90 T
10/74%
-14/27 B
0/166/18
سینا
س
1,0000
0/00
1/90 T
0/03%---
شستاشستا
1,306-0/68
432/63 B
2136/63 T
35/8%
22/61 B
1/327/26
تدبیر
ت
1,0000
0/00
71/00 T
1/19%---