وکغدیر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
5
0
%
حجم
ریال
7
0
/
4
0
5
0
M
تصویر نماد وکغدیر

وکغدیر

|مجاز
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
5
0
%
حجم معاملات
ریال
7
0
/
4
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  3
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -132/78
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,960پایین ترین قیمت13,950

  بازده ماهانه

  وکغدیرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -90/91 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وکغدیر
14,230بازه قیمت روز13,950
2/30 B
حقیقی
93/21 B
101/67 B
حقوقی
10/76 B
 • تعداد معاملات
  5
  0
  0
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  535/96 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -90/91 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  74/21 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/26
 • حجم عرضه296/36 K
 • حجم تقاضا117/44 K
تعدادحجم خریدقیمت
4111,62113,950
288013,570
21,63213,500
139412,720
12,50012,630
قیمتحجم فروشتعداد
13,96014,4274
13,9805,0001
13,9905,3373
14,00038,8599
14,0805001
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/48
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  8/67 Mسهم
 • تعداد سهام
  38,365,000,000
 • درصد شناور
  %8/05
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/62
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۲۰:۳۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۱۲:۴۲”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(وکغدیر)،(فخوز)
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۱۲:۴۴”
  بازگشایی نماد معاملاتی(وکغدیر)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۸:۲۸”
  توقف نماد (وکغدیر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۲۱:۴۸”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام -82/98%شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا-سهامی خاص-6/7%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند1/23%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد