تمدن

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-97/3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

تمدن

|ممنوع-متوقف
تامین سرمایه تمدن|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-97/3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
  • ۱۴۰۱/۱۲/۲
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 5/55 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
388بازه قیمت روز352
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/5
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 40/54 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/33
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک شهر-سهامی عام-29/99%بانک توسعه صادرات ایران24/99%شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان-سهامی خاص-22/99%شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه-سهامی خاص-9/99%شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس -سهامی عام -8/99%موسسه غیرتجاری تامین آتیه ورفاه کارکنان بانک تو1/99%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5,830-2/85
147/90 B
106/11 T
9/6%
-44/05 B
0/3424/34
امیدامید
5,020-2/18
10/62 B
76/30 T
6/91%
-2/53 B
0/6111/34
تنوینتنوین
2,8601/05
7/53 B
110/11 T
9/96%
-4/05 B
0/245/9
لوتوسلوتوس
3,706-1/62
3/47 B
129/71 T
11/74%
-786/95 M
0/936/84
کالاکالا
10,360-3/21
116/65 B
140/90 T
12/75%
-22/89 B
0/6118/04
فرابورسفرابورس
11,050-4/72
319/95 B
92/82 T
8/4%
-70/10 B
0/428/04
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/26%---
تملتتملت
2,6670/56
19/48 B
72/01 T
6/52%
-15/97 B
1/558/85
انرژیانرژی
28,580-1/67
122/36 B
77/17 T
6/98%
-5/28 B
0/6120/4
امینامین
5,660-3/16
22/92 B
101/88 T
9/22%
-3/22 B
2/57-
تفارستفارس
2,844-1/43
14/46 B
28/44 T
2/57%
-5/04 B
1/86-
تماوندتماوند
4,1750/24
4/42 B
58/45 T
5/29%
-4/32 B
0/17-
تکیمیا
ت
1,762-1/39
174/19 B
35/24 T
3/19%
-86/17 B
3/76-
تکاردان
ت
8,120-1/46
101/11 B
73/08 T
6/61%
-52/00 B
--