کطبس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
7/49%
حجم
1
0
/
6
0
2
0
M
0

کطبس

|مجاز
ذغال سنگ نگین ط بس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
7/49%
حجم
1
0
/
6
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  9
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -16/53
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/7%
  • صنعت+8/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,260پایین ترین قیمت18,200

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   کمیته انتصابات
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 14/54 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/21%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -4/18 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 177/01 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/85
20,600بازه قیمت روز17,920
23/72 B
حقیقی
27/90 B
6/25 B
حقوقی
2/07 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
12/65
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 629/99 K
 • تعداد سهام785,000,000
 • سهام شناور
  27/93 %
نسبت‌های مالی
 • P/E9/71
 • P/Eگروه12/12
 • EPS1,952
 • P/S
  3/43
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/56 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/90 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/92 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 28/39 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 39/00 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تکادو-سهامی عام-51/76%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -5/82%شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاءسپاهان-سهامی عام5/27%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -3/37%BFMصندوق س.ا.بازارگردانی آرمان تدبیرنقش جهان1/93%شخص حقیقی1/54%شرکت مجتمع نگین معادن احیاء-سهامی خاص-1/18%شرکت آتیه سپهرقرن-سهامی خاص-1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت بیمه البرز-سهامی عام -
  45/70 M
  3/00 K
  BFMصندوق س.ا.بازارگردانی آرمان تدبیرنقش جهان
  15/16 M
  229/74 K

نمادهای هم گروه (استخراج زغال سنگ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کپرورکپرور
12,9101/73
6/36 B
22/08 T
19/21%
-326/39 M
1/697/49
کشرقکشرق
132,050-2/08
3/27 B
11/09 T
9/65%
-1/98 B
0/2949/85
کزغالکزغال
23,3500
55/54 B
81/72 T
71/13%
-863/34 M
2/36-