کطبس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/06%
حجم
2
0
/
8
0
1
0
M
تصویر نماد کطبس

کطبس

|ممنوع-متوقف
ذغال سنگ نگین ط بس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/06%
حجم معاملات
2
0
/
8
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  3
  0
  /
  4
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,970پایین ترین قیمت18,340

  بازده ماهانه

  کطبسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

کطبس
 • ارزش بازار
  14/91 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  8
  0
  1
  0
  1
  0
  ,
  0
  0
  6
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/36
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  136/06 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/36
20,330بازه قیمت روز17,670
36/87 B
حقیقی
53/34 B
16/58 B
حقوقی
106/67 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
12/08
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  802/14 Kسهم
 • تعداد سهام
  785,000,000
 • درصد شناور
  %28/28
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/16
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تکادو-سهامی عام-51/76%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -5/68%شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاءسپاهان -سهامی عام5/27%شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهرصادرات س.خ3/33%BFMصندوق س.ا.بازارگردانی آرمان تدبیرنقش جهان1/79%شخص حقیقی1/58%شرکت مجتمع نگین معادن احیاء-سهامی خاص-1/18%شرکت آتیه سپهرقرن-سهامی خاص-1/13%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد