وآذر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/63%
حجم
1
0
6
0
/
9
0
0
0
M
تصویر نماد وآذر

وآذر

|مجاز
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/63%
حجم معاملات
1
0
6
0
/
9
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  2
  0
  /
  4
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  3/09
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,970پایین ترین قیمت9,330

  بازده ماهانه

  وآذرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  5,630,940,390ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وآذر
 • ارزش بازار
  17/19 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  5
  0
  2
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/94
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  5/63 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  199/01 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/76
10,020بازه قیمت روز9,080
162/39 B
حقیقی
156/76 B
0
حقوقی
5/63 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/72
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/63 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,789,000,000
 • درصد شناور
  %77/32
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 14/3
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  PRXسبد-شرک69560--شرک08556-4/59%شرکت بیمه اتکائی امین-سهامی خاص-4/2%شرکت سرمایه گذاری هواپیمائی آتا-سهامی خاص-4/07%شرکت گروه سرمایه گذاری فولادگسترکوثر-س.ع-3/13%شرکت فرهنگی ورزشی اقتصادی تراکتور-سهامی خاص-2/61%شخص حقیقی1/59%شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک-سهامی خاص-1/34%شرکت سرمایه گذاری گسترش فولادتبریز-سهامی عام-1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد