سیستم
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/62%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
حجم
5
0
4
0
8
0
/
7
0
5
0
K
تصویر نماد سیستم

سیستم

|مجاز
همکاران سیستم|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/62%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
حجم معاملات
5
0
4
0
8
0
/
7
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  8/64
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,220پایین ترین قیمت18,700

  بازده ماهانه

  سیستمصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -7,333,367,430ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سیستم
 • ارزش بازار
  187/10 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -7/33 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  47/86 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/17
19,980بازه قیمت روز17,380
3/06 B
حقیقی
10/40 B
7/33 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
18/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/00 Mسهم
 • تعداد سهام
  10,000,000,000
 • درصد شناور
  %14/50
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 17/67
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگردانا-سهامی خ61/66%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران4/98%شرکت.گ.م.اقتصادوسرمایه گذاری پاسارگاد-ب م م-4/59%شخص حقیقی3/39%شخص حقیقی1/92%شخص حقیقی1/86%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا1/74%FIN Gif Spc1/59%شخص حقیقی1/33%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد