سیستم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/72%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
6
0
4
0
6
0
/
3
0
8
0
K
0

سیستم

|مجاز
همکاران سیستم|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/72%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
6
0
4
0
6
0
/
3
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -2/85
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+11/8%
  • صنعت+3%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت18,200پایین ترین قیمت17,890

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 180/20 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/58 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 104/93 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/45
19,280بازه قیمت روز16,760
7/97 B
حقیقی
10/56 B
3/65 B
حقوقی
1/07 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
21/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/00 M
 • تعداد سهام10,000,000,000
 • سهام شناور
  14/68 %
نسبت‌های مالی
 • P/E19/08
 • P/Eگروه28/05
 • EPS951
 • P/S
  14/35
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/07 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/48 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/00 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 18/43 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 23/13 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگردانا-سهامی خ61/66%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران4/98%شرکت.گ.م.اقتصادوسرمایه گذاری پاسارگاد-ب م م-4/59%شخص حقیقی3/39%شخص حقیقی1/92%شخص حقیقی1/86%FIN Gif Spc1/66%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا1/44%شخص حقیقی1/33%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا
  144/16 M
  -11/35 K

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
24,650-1/63
18/14 B
15/41 T
1/8%
3/20 B
1/1630/48
مفاخرمفاخر
11,0506/97
75/67 B
9/27 T
1/09%
1/52 B
11,397/96
فن آوافن آوا
5,3002/87
10/55 B
11/66 T
1/37%
4/08 B
3/16148/62
رتاپرتاپ
4,228-3/91
40/75 B
38/05 T
4/46%
-13/61 B
0/5918/94
رانفوررانفور
5,900-0/68
9/88 B
212/40 T
24/88%
-1/46 B
0/7516/08
مدارانمداران
9,5505
22/71 B
18/62 T
2/18%
7/56 B
2/5810/94
رکیشرکیش
3,457-1/35
10/36 B
24/20 T
2/83%
-2/50 B
0/63-
آپآپ
7,0000/57
21/35 B
38/85 T
4/55%
7/60 B
0/840/08
پرداختپرداخت
10,390-1/06
1/82 B
83/12 T
9/74%
-617/48 M
0/6970/47
سپسپ
16,230-0/18
1/99 B
185/67 T
21/75%
-772/06 M
1/5371/64
رافزارافزا
20,010-1/72
97/70 B
7/00 T
0/82%
6/94 B
1/3414/34
سپیدارسپیدار
74,800-0/07
12/39 B
52/36 T
6/13%
-9/45 B
2/32-
توسنتوسن
21,2500/47
5/48 B
63/75 T
7/47%
-4/98 B
0/69-
تپسیتپسی
6,7600/29
6/25 B
16/65 T
1/95%
-2/77 B
0/51-
پی پادپی پاد
16,260-1/16
29/18 B
48/78 T
5/71%
-2/22 B
3/02-
فن افزار
ف
15,470-1/28
36/32 B
23/20 T
2/72%
-14/77 B
--
مرقام
م
9,3701/18
4/15 B
4/68 T
0/55%
0/00
1/24-