ستران
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/89%
حجم
5
0
/
0
0
4
0
M
تصویر نماد ستران

ستران

|مجاز
سیمان تهران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/89%
حجم معاملات
5
0
/
0
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  /
  6
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  102/83
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,770پایین ترین قیمت5,500

  بازده ماهانه

  سترانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  4,980,296,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ستران
 • ارزش بازار
  95/37 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  1
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  4/98 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  195/58 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/45
5,770بازه قیمت روز5,030
28/56 B
حقیقی
23/57 B
94/94 M
حقوقی
5/08 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/14
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  6/80 Mسهم
 • تعداد سهام
  17,000,000,000
 • درصد شناور
  %31/98
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/92
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس-سهامی خاص-49/73%شرکت رادیس-سهامی خاص-5/32%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -2/61%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -2/45%شرکت گروه راما-سهامی خاص-2/28%شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-1/9%شخص حقیقی1/54%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی1/19%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد