سخاش
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
5
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
حجم
سهم
1
0
0
0
/
7
0
3
0
M
تصویر نماد سخاش

سخاش

|ممنوع-متوقف
سیمان خاش|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
5
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
0
0
/
7
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  2
  0
  /
  3
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,131پایین ترین قیمت2,985

  بازده ماهانه

  سخاشصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -11/20 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سخاش
3,221بازه قیمت روز2,801
32/32 B
حقیقی
32/33 B
11/20 M
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  6
  0
  1
  0
  6
  0
 • ارزش بازار
  15/98 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/2
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -11/20 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  142/39 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/51
 • حجم عرضه2/67 M
 • حجم تقاضا1/69 M
تعدادحجم خریدقیمت
23,9003,021
328,7983,020
114,5003,012
26,9003,010
15,0003,007
قیمتحجم فروشتعداد
3,060210,0002
3,0682,6651
3,06982,7292
3,0701,196,0333
3,07932,8652
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/75
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/18 Mسهم
 • تعداد سهام
  5,300,000,000
 • درصد شناور
  %25/39
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/95
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۳:۱۷”
  توقف نمادهای معاملاتی(خفنر)،(مداران)،(وملی)،(سخاش)
  ۱۴۰۳/۱/۱۱۱۲:۴۳”
  بازگشایی نماد معاملاتی(سخاش)
  ۱۴۰۳/۱/۱۱۱۱:۲۹”
  توقف نماد (سخاش1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۴/۲۰۱۲:۴۹”
  توقف نماد (سخاش1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
  ۱۴۰۲/۲/۲۵۱۲:۵۵”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(اپال)،(سخاش)،(سخزر)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-43/88%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -14%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -12/27%صندوق سرمایه گذاری بذرامیدآفرین2/3%شخص حقیقی1/13%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد