سخاش
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
4
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
0
0
7
0
%
حجم
سهم
1
0
/
7
0
8
0
M
تصویر نماد سخاش

سخاش

|مجاز
سیمان خاش|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
4
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
0
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
7
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  5
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -2/16
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,551پایین ترین قیمت2,551

  بازده ماهانه

  سخاشصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -264/76 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سخاش
2,655بازه قیمت روز2,551
4/27 B
حقیقی
4/53 B
264/76 M
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  13/71 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -264/76 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  73/54 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/08
 • حجم عرضه2/67 M
 • حجم تقاضا1/69 M
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
2,5517,388,11973
2,552230,2601
2,599400,0001
2,600192,5601
2,6075,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/68
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/18 Mسهم
 • تعداد سهام
  5,300,000,000
 • درصد شناور
  %25/39
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/58
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۶۱۲:۴۵”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(شاملا)،(سخاش)،(خموتور)،(قثابت)
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۴:۲۴”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(سخاش)،(سدور)،(خفنر)،(ولکار)
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۳:۱۷”
  توقف نمادهای معاملاتی(خفنر)،(مداران)،(وملی)،(سخاش)
  ۱۴۰۳/۱/۱۱۱۲:۴۳”
  بازگشایی نماد معاملاتی(سخاش)
  ۱۴۰۳/۱/۱۱۱۱:۲۹”
  توقف نماد (سخاش1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-43/88%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -14%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -12/27%صندوق سرمایه گذاری بذرامیدآفرین2/3%شخص حقیقی1/13%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد