پسهند
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
1
0
1
0
2
0
/
9
0
7
0
K
0

پسهند

|مجاز
صنایع لاستیکی سهند|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
1
0
1
0
2
0
/
9
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/81
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+10/59%
  • صنعت+10/27%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت58,940پایین ترین قیمت57,810

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شفاف سازی در خصوص تعمیر دستگاه ولکانیز جدید- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 20/36 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -539/31 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 377/77 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/66
61,000بازه قیمت روز55,200
6/04 B
حقیقی
6/58 B
539/31 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
6/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 257/82 K
 • تعداد سهام350,000,000
 • سهام شناور
  17/98 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/02
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کربن ایران-سهامی عام-53/1%شرکت سرمایه گذاری هامون کیش-سهامی خاص-11/52%شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-سهامی عام-7/56%شخص حقیقی2/55%شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکارس.ع2/1%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/85%PRXسبد-شرک37608--شرک24406-1/15%شرکت سرمایه گذاری مهر-سهامی خاص-1/14%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  8/95 M
  88/68 K

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
4
0
2
0
,
1
0
5
0
0
0
-2/66%
0
0
9/48 T
2/8%
-2/73 B
0/32-
پکویرپکویر
7
0
,
2
0
7
0
0
0
-0/41%
0
0
47/55 T
14/02%
-17/00 B
1/22-
پشاهنپشاهن
1
0
2
0
1
0
,
2
0
5
0
0
0
-0/12%
0
0
7/31 T
2/16%
0
0/63-
پاساپاسا
1
0
7
0
,
7
0
8
0
0
0
-1/44%
0
0
33/78 T
9/96%
-6/74 B
0/39-
پلاستپلاست
1
0
5
0
,
8
0
6
0
0
0
0/57%
0
0
7/93 T
2/34%
0
8-
پتایرپتایر
2
0
,
6
0
3
0
0
0
-1/79%
0
0
34/19 T
10/09%
46/17 M
0/5-
پلاسکپلاسک
8
0
,
4
0
2
0
0
0
-2/09%
0
0
12/29 T
3/63%
-6/27 B
0/78-
پدرخشپدرخش
1
0
1
0
,
3
0
5
0
0
0
-1/39%
0
0
5/67 T
1/67%
-329/46 M
0/88-
پکرمانپکرمان
3
0
4
0
,
8
0
9
0
0
0
2/71%
0
0
88/15 T
26%
75/15 B
4/95-
پیزدپیزد
3
0
,
9
0
6
0
0
0
4/13%
0
0
31/26 T
9/22%
46/03 B
1/2-
پارتاپارتا
6
0
,
6
0
2
0
0
0
3/76%
0
0
41/04 T
12/11%
12/76 B
0/82-