قشکر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/57%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/28%
حجم
8
0
/
8
0
5
0
M
0

قشکر

|مجاز
شکرشاهرود|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/57%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/28%
حجم
8
0
/
8
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  4
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  2/45
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/4%
  • صنعت+2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,839پایین ترین قیمت2,753

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/84 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/36%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -17/05 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 104/63 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/51
2,884بازه قیمت روز2,610
7/43 B
حقیقی
24/48 B
17/20 B
حقوقی
148/75 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/67 M
 • تعداد سهام2,460,093,000
 • سهام شناور
  35/05 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه25/21
 • EPS-156
 • P/S
  1/60
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین-سهامی خاص-50/58%شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر-سهامی عام3/63%شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-2/47%شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران -سهامی2/06%شخص حقیقی1/87%شخص حقیقی1/71%شخص حقیقی1/39%سازمان خصوصی سازی-وکالتی1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,230-2/86
65/41 B
28/80 T
8/43%
-6/73 B
0/6814/85
قیستوقیستو
10,770-2/97
808/24 M
16/16 T
4/73%
0/00
0/6711/66
قارومقاروم
99,050-2/96
3/61 B
33/99 T
9/95%
-1/45 B
0/7318/28
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,150-0/14
8/03 B
4/65 T
1/36%
0/00
1/767/8
قشیرقشیر
8,8709/78
51/13 B
6/91 T
2/02%
3/10 B
1/35-
قثابتقثابت
2,764-2/8
59/74 B
17/86 T
5/23%
-2/63 B
0/64-
قزوینقزوین
7,750-1/29
4/89 B
16/04 T
4/69%
-898/66 M
1/349/68
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,190-1/1
6/22 B
14/74 T
4/31%
-445/64 M
1/18/42
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
28,650-4/69
124/47 B
19/91 T
5/82%
-17/92 B
0/3320/26
قهکمتقهکمت
10,790-1/46
10/67 B
30/70 T
8/98%
-5/95 B
0/49/58
قصفهاقصفها
142,890-2/85
10/65 B
27/86 T
8/15%
-230/69 M
0/6418/65
قنیشاقنیشا
2,785-2/77
6/63 B
11/14 T
3/26%
-1/11 B
0/66640/79
قمروقمرو
9,170-2/91
6/88 B
18/34 T
5/37%
-1/92 B
0/616/69
قپیراقپیرا
12,100-4/36
1/57 B
30/60 T
8/95%
-67/43 M
0/7621/48
قنقشقنقش
222,3002/99
12/17 B
30/90 T
9/04%
0/00
2/33154/66
قشرینقشرین
7,610-2/94
20/22 B
19/09 T
5/58%
-3/17 B
0/8688/88
قتربتقتربت
28,2001/6
1/83 B
14/10 T
4/13%
-694/31 M
0/89-
قیستوح
ق
--------