قشکر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/4%
حجم
1
0
8
0
/
9
0
2
0
M
0

قشکر

|مجاز
شکرشاهرود|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/4%
حجم
1
0
8
0
/
9
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  5
  0
  /
  8
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -7/29
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+27/8%
  • صنعت+17/9%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,089پایین ترین قیمت2,904

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/26 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  4
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/77%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 3/62 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 172/80 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/92
3,208بازه قیمت روز2,904
55/30 B
حقیقی
51/67 B
559/45 M
حقوقی
4/18 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/67 M
 • تعداد سهام2,460,093,000
 • سهام شناور
  35/05 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه25/21
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین-سهامی خاص-50/58%شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر-سهامی عام3/63%شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-2/47%شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران -سهامی2/06%شخص حقیقی1/87%شخص حقیقی1/71%شخص حقیقی1/39%سازمان خصوصی سازی-وکالتی1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,6401/66
154/81 B
30/24 T
8/4%
10/39 B
1/25-
قیستوقیستو
11,010-0/81
5/06 B
16/52 T
4/59%
0/00
1/46-
قارومقاروم
99,0502/96
8/15 B
33/99 T
9/44%
1/47 B
1/46-
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,230-0/83
4/40 B
4/70 T
1/3%
197/19 M
1/63-
قشیرقشیر
8,270-3/6
19/70 B
6/44 T
1/79%
1/25 B
0/43-
قثابتقثابت
2,974-2/78
78/59 B
19/22 T
5/34%
-3/39 B
0/57-
قزوینقزوین
8,4606/78
127/15 B
17/51 T
4/86%
12/82 B
1/32-
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,8600/11
17/39 B
15/95 T
4/43%
55/18 M
1/42-
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
33,610-5
68/64 B
23/35 T
6/48%
-4/08 B
0/68-
قهکمتقهکمت
11,370-0/79
13/72 B
32/35 T
8/98%
-2/39 B
1/29-
قصفهاقصفها
155,780-0/98
11/93 B
30/38 T
8/44%
-4/28 B
1/09-
قنیشاقنیشا
3,047-3/65
22/21 B
12/19 T
3/38%
-524/40 M
1/24-
قمروقمرو
9,310-0/87
64/61 B
18/62 T
5/17%
12/73 B
0/9-
قپیراقپیرا
12,580-1/74
2/91 B
31/82 T
8/83%
-124/98 M
0/62-
قنقشقنقش
238,600-2/99
983/97 M
33/17 T
9/21%
0/00
0/23-
قشرینقشرین
7,8007/14
21/56 B
19/56 T
5/43%
9/16 B
0/55-
قتربتقتربت
28,300-3/16
2/67 B
14/15 T
3/93%
-1/31 B
0/51-
قیستوح
ق
--------