قشکر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
0
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
%
حجم
سهم
5
0
0
0
6
0
/
6
0
2
0
K
تصویر نماد قشکر

قشکر

|مجاز
شکر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
0
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
0
0
6
0
/
6
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  2
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/29
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,439پایین ترین قیمت2,439

  بازده ماهانه

  قشکرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -264/76 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قشکر
2,537بازه قیمت روز2,439
961/12 M
حقیقی
1/23 B
264/76 M
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  6
  0
 • ارزش بازار
  6/11 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -264/76 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  35/60 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/12
 • حجم عرضه4/09 M
 • حجم تقاضا697/38 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
2,439955,29736
2,4405,7161
2,45353,0003
2,48032,2741
2,5246,2502
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/99
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  5/70 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,460,093,000
 • درصد شناور
  %35/12
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/03
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۲:۳۴”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(قشکر)،(قنیشا)،(قمرو)،(قزوین)،(سفار)،(دسبحان)
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۲:۴۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(کگاز)،(قپیرا)،(قشهد)،(قصفها)،(خاذین)،(قشکر)
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۶:۱۶”
  توقف نماد (قشکر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۱۲:۳۶”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(قپیرا)،(قمرو)،(قشکر)،(قهکمت)،(قزوین)،(قلرست)
  ۱۴۰۳/۱/۲۶۱۳:۱۵”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(قلرست)،(قزوین)،(قهکمت)،(قشکر)،(قمرو)،(قپیرا)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-53/05%شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر-سهامی عام3/33%شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران -سهامی2/06%شخص حقیقی1/96%شخص حقیقی1/9%شخص حقیقی1/39%سازمان خصوصی سازی-وکالتی1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد