شفارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
حجم
1
0
7
0
/
7
0
8
0
M
تصویر نماد شفارس

شفارس

|مجاز
صنایع شیمیایی فارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
حجم معاملات
1
0
7
0
/
7
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  3
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -5/04
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,920پایین ترین قیمت1,855

  بازده ماهانه

  شفارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  2,946,066,465ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شفارس
 • ارزش بازار
  22/46 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  2
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/15
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  2/95 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  117/91 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/62
2,028بازه قیمت روز1,764
33/49 B
حقیقی
30/54 B
0
حقوقی
2/95 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  7/52 Mسهم
 • تعداد سهام
  11,939,454,000
 • درصد شناور
  %31/53
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری ص .شیمیایی امیدفارس سهامی عام65/14%BFMصندوق .س .اختصاصی بازارگردانی ترازویستا3/33%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد