شفا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
8
0
%
حجم
سهم
3
0
8
0
1
0
/
0
0
5
0
K
تصویر نماد شفا

شفا

|ممنوع-متوقف
سرمایه گذاری شفا دارو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
8
0
1
0
/
0
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,930پایین ترین قیمت13,500

  بازده ماهانه

  شفاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شفا
13,960بازه قیمت روز13,420
2/17 B
حقیقی
5/18 B
3/01 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  8
  0
  1
  0
  ,
  0
  0
  4
  0
  7
  0
 • ارزش بازار
  37/13 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  49/25 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/21
 • حجم عرضه396/04 K
 • حجم تقاضا50/88 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
13,9502,0001
13,98015,7221
14,0406,8501
14,2106,4801
14,45010,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/65
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/08 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,712,000,000
 • درصد شناور
  %10/11
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/1
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۳:۲۱”
  توقف نمادهای معاملاتی(پاسا)،(شفا)،(سپید)
  ۱۴۰۳/۱/۲۶۲۰:۳۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۳۱۲:۵۹”
  بازگشایی نماد معاملاتی(شفا) پس از رفع تعلیق
  ۱۴۰۲/۳/۲۳۱۲:۴۰”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(شفا)،(كدما)،(خوساز)،(وپاسار)
  ۱۴۰۲/۳/۲۲۱۴:۱۵”
  بازگشايي نماد معاملاتي(شفا)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا-سهامی خاص-71/82%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام -16/92%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی -سهامی عام -1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد