کگاز
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
%
حجم
ریال
3
0
3
0
/
5
0
8
0
K
تصویر نماد کگاز

کگاز

|مجاز
شیشه و گاز|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
%
حجم معاملات
ریال
3
0
3
0
/
5
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  3
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/98
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت38,660پایین ترین قیمت38,660

  بازده ماهانه

  کگازصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کگاز
39,440بازه قیمت روز38,660
1/30 B
حقیقی
1/30 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  33/16 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  81/14 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/06
 • حجم عرضه2/27 M
 • حجم تقاضا1/01 K
تعدادحجم خریدقیمت
185036,580
115831,740
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
38,6602,139,714108
39,00010,0001
39,3703,1302
39,44036,2706
41,43011
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
7/49
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  340/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  850,000,000
 • درصد شناور
  %25/32
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/33
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۲۰:۵۸”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (کگاز)
  ۱۴۰۲/۱۲/۷۲۰:۱۱”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (غشهد)،(کگاز)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۱۱۲:۳۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(غدام)،(پی پاد)،(کگاز)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۸۱۲:۴۳”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(کگاز)،(وصنا)
  ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۳:۵۹”
  توقف نمادهاي معاملاتي(كگاز)،(هاي وب)،(دانا)،(فنوال)،(حفارس)،(غالبر)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا-سهامی خا50/99%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -15%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی6/27%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/42%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد