سیلام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
1
0
%
حجم
سهم
2
0
/
1
0
7
0
M
تصویر نماد سیلام

سیلام

|ممنوع-متوقف
سیمان ایلام|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
1
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
1
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  2
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,700پایین ترین قیمت14,770

  بازده ماهانه

  سیلامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سیلام
16,220بازه قیمت روز14,680
32/61 B
حقیقی
32/61 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  7
  0
  5
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  18 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/18
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  107/63 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/50
 • حجم عرضه547/13 K
 • حجم تقاضا310
تعدادحجم خریدقیمت
33,84314,790
15,00014,780
37,00014,770
167514,760
68,74414,750
قیمتحجم فروشتعداد
14,96016,6221
14,99012,4792
15,1007,3432
15,11013,1671
15,1504,0052
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/84
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  721/85 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,200,000,000
 • درصد شناور
  %12/34
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/95
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۳:۱۸”
  توقف نمادهای معاملاتی(سیلام)،(شاملا)،(لوتوس)،(کدما)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۲۰:۲۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (پارسیان)،(سیلام)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴۲۰:۳۵”
  اطلاعیه درخصوص حذف سفارشات در برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴۲۰:۳۳”
  اطلاعیه درخصوص حذف سفارشات در برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۷۲۰:۴۴”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (سیلام)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان تهران-سهامی عام-48/16%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -33/36%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین2/48%PRXسبد-شرک68910--شرک14909-1/92%شخص حقیقی1/74%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد