سدور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/21%
حجم
4
0
2
0
1
0
/
5
0
0
0
K
تصویر نماد سدور

سدور

|مجاز
سیمان دورود|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/21%
حجم معاملات
4
0
2
0
1
0
/
5
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/55
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,000پایین ترین قیمت14,400

  بازده ماهانه

  سدورصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -209,479,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سدور
 • ارزش بازار
  9/32 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -209/48 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  156/22 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/86
15,210بازه قیمت روز13,770
5/94 B
حقیقی
6/15 B
209/48 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/41
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/04 Mسهم
 • تعداد سهام
  641,697,000
 • درصد شناور
  %42/42
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/82
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-33/83%شخص حقیقی8/51%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین3/06%شرکت سرمایه گذاری رستازر-سهامی خاص-2/05%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/91%شخص حقیقی1/8%صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق.ب.کشوری1/74%شخص حقیقی1/69%شخص حقیقی1/54%شخص حقیقی1/45%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد