سبهان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/86%
حجم
8
0
7
0
/
4
0
1
0
K
تصویر نماد سبهان

سبهان

|مجاز
سیمان بهبهان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/86%
حجم معاملات
8
0
7
0
/
4
0
1
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  5/81
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت121,990پایین ترین قیمت117,020

  بازده ماهانه

  سبهانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  335,976,400ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سبهان
 • ارزش بازار
  23/61 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  335/98 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  229/72 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/19
125,240بازه قیمت روز108,860
10/34 B
حقیقی
10/00 B
22/24 M
حقوقی
358/21 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  124/13 Kسهم
 • تعداد سهام
  200,000,000
 • درصد شناور
  %22/24
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/82
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-50/58%شرکت سیمان قائن-سهامی عام-17/13%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -7/93%شخص حقیقی1/11%شرکت سیمان سپاهان -سهامی عام -1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد