غبشهر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
2
0
7
0
%
حجم
سهم
1
0
2
0
/
1
0
0
0
M
تصویر نماد غبشهر

غبشهر

|مجاز
صنعتی بهشهر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
2
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
2
0
/
1
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  5
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,137پایین ترین قیمت2,023

  بازده ماهانه

  غبشهرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  368/89 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غبشهر
2,190بازه قیمت روز1,904
25/11 B
حقیقی
24/75 B
0
حقوقی
368/89 M
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  72/56 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  368/89 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  232/54 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/09
 • حجم عرضه8/23 M
 • حجم تقاضا2/06 M
تعدادحجم خریدقیمت
2311,4872,031
1100,0002,030
118,7152,026
2260,1262,023
110,0002,022
قیمتحجم فروشتعداد
2,06822,5811
2,069200,0001
2,07277,0841
2,0835,0001
2,084180,7302
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/77
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  11/80 Mسهم
 • تعداد سهام
  29,500,000,000
 • درصد شناور
  %17/96
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/77
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۱۲:۴۸”
  حراج مجدد نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی غبشهر(هبشهر306)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۱۲:۳۶”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(فسبزوار)،(خبهمن)،(غبشهر)،(سمازن)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۳۱۲:۳۶”
  حراج مجدد نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی غبشهر(هبشهر306)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۳۱۲:۳۴”
  حراج مجدد نماد معاملاتی(غبشهر)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۱۱۴:۲۳”
  بازگشایی نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی غبشهر(هبشهر306)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صافولابهشهر-سهامی خاص-79/89%شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام-2/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد