فاما

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
حجم
1
0
/
0
0
2
0
M
0

فاما

|مجاز
صنعتی‌ آما|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
حجم
1
0
/
0
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  2/99
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-15/8%
  • صنعت-6/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,340پایین ترین قیمت10,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 39/13 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -6/07 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 89/55 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/3
11,930بازه قیمت روز10,370
4/57 B
حقیقی
10/64 B
6/83 B
حقوقی
762/12 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
25/52
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/40 M
 • تعداد سهام3,500,000,000
 • سهام شناور
  22/87 %
نسبت‌های مالی
 • P/E8/14
 • P/Eگروه21/99
 • EPS1,376
 • P/S
  2/39
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-24/4%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -14/84%شخص حقیقی6/16%شخص حقیقی4/75%شخص حقیقی4/61%شرکت بنیادسرور3/96%شخص حقیقی3/83%شخص حقیقی3/45%شخص حقیقی3/01%شخص حقیقی1/6%شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی خاص -1/41%شخص حقیقی1/32%شخص حقیقی1/32%شخص حقیقی1/32%شخص حقیقی1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  134/26 M
  -29/65 K
  شخص حقیقی
  56/07 M
  -91/35 K

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,6402/95
5/18 B
3/86 T
2/52%
0/00
6/25104/51
فنرژیفنرژی
44,000-1/93
838/45 M
7/18 T
4/68%
0/00
0/13-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,781-2/93
15/42 B
8/48 T
5/53%
-8/03 B
0/96-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/73%---
فجوشفجوش
1,782-1/63
4/66 B
3/76 T
2/45%
0/00
1/06-
فاراکفاراک
1,874-0/74
35/70 B
38/68 T
25/22%
-3/78 B
1/0312
فجامفجام
7,770-1/16
4/93 B
6/99 T
4/56%
-463/57 M
1/7714/13
فلامیفلامی
13,1402/95
38/49 B
7/88 T
5/14%
-1/42 B
1/2514/48
فاذرفاذر
1,7130/93
45/14 B
31/05 T
20/25%
-294/25 M
1/07-
چدنچدن
2,8012/86
109/57 B
30/81 T
20/09%
26/64 B
0/787/81
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/99%-1/2719/27
فکمندفکمند
23,4002/8
4/19 B
8/96 T
5/84%
0/00
2/6-