وساخت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/65%
حجم
1
0
0
0
6
0
/
3
0
8
0
M
تصویر نماد وساخت

وساخت

|مجاز
سرمایه گذاری ساختمان ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/65%
حجم معاملات
1
0
0
0
6
0
/
3
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  6
  0
  /
  6
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  112/82
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,043پایین ترین قیمت1,960

  بازده ماهانه

  وساختصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -29,783,746,889ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وساخت
 • ارزش بازار
  62/83 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  8
  0
  7
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/34
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -29/78 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  434/00 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/55
2,043بازه قیمت روز1,777
176/64 B
حقیقی
206/42 B
40/00 B
حقوقی
10/21 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/31
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  12/34 Mسهم
 • تعداد سهام
  30,842,726,000
 • درصد شناور
  %27/24
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 14/42
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -22/77%شرکت سرمایه گذاری هامون کیش-سهامی خاص-17/86%شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-سهامی عام-16/77%شرکت بانک اقتصادنوین -سهامی عام -7/97%شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین-سهامی عام-3/49%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع2/28%PRXسبد-شرک71185--شرک13115-1/62%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد