تاصیکو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/47%
حجم
7
0
/
9
0
0
0
M
0

تاصیکو

|مجاز
سرمایه گذاری صدرتامین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/47%
حجم
7
0
/
9
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  8
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  77/7
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/99%
  • صنعت+3/61%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,690پایین ترین قیمت8,420

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۱
   زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1402/02/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 579/83 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  8
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -28/37 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 221/21 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/77
8,970بازه قیمت روز8,130
13/49 B
حقیقی
41/87 B
54/58 B
حقوقی
26/21 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/67
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 14/04 M
 • تعداد سهام67,500,000,000
 • سهام شناور
  60/80 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/44
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-سهامی عام-32/24%شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -20/46%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع17/26%شرکت واسط مالی مهرسوم-بامسئولیت محدود-8/4%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر5/22%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/76%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
1
0
4
0
,
7
0
5
0
0
0
-0/41%
1
0
7
0
/
5
0
3
0
B
0
21/83 T
0/29%
-7/05 B
0/64-
کدماکدما
7
0
2
0
,
7
0
7
0
0
0
-1/95%
1
0
5
0
7
0
/
5
0
0
0
B
0
18/19 T
0/24%
-4/49 B
0/87-
کاماکاما
4
0
,
8
0
4
0
5
0
-2/06%
2
0
2
0
4
0
/
7
0
0
0
B
0
96/90 T
1/28%
-20/67 B
0/5-
ومعادنومعادن
5
0
,
1
0
7
0
0
0
-1/52%
1
0
8
0
1
0
/
1
0
1
0
B
0
994/85 T
13/16%
-75/05 B
0/6-
کچادکچاد
5
0
,
9
0
4
0
0
0
-0/17%
2
0
5
0
/
3
0
3
0
B
0
1612/71 T
21/34%
2/35 B
1/14-
تکنارتکنار
5
0
8
0
,
2
0
5
0
0
0
-1/35%
9
0
/
6
0
8
0
B
0
3/50 T
0/05%
-189/09 M
0/56-
کنورکنور
1
0
8
0
,
5
0
1
0
0
0
0%
8
0
/
7
0
5
0
B
0
236/39 T
3/13%
-1/97 B
0/68-
کرویکروی
6
0
,
8
0
9
0
0
0
0%
5
0
6
0
/
0
0
6
0
B
0
68/90 T
0/91%
10/43 B
1/41-
کبافقکبافق
3
0
2
0
,
7
0
5
0
0
0
0/09%
2
0
1
0
/
3
0
9
0
B
0
39/79 T
0/53%
-6/33 B
0/52-
کگلکگل
5
0
,
9
0
3
0
0
0
-0/5%
1
0
7
0
5
0
/
0
0
7
0
B
0
1956/90 T
25/9%
-79/81 B
0/35-
وامیروامیر
3
0
2
0
3
0
,
4
0
5
0
0
0
0/06%
1
0
2
0
/
7
0
0
0
B
0
27/17 T
0/36%
-6/73 B
0/63-
کگهرکگهر
1
0
7
0
,
8
0
4
0
0
0
3/72%
9
0
3
0
/
4
0
4
0
B
0
1338/00 T
17/71%
92/67 B
44/33-
اپالاپال
1
0
3
0
,
1
0
5
0
0
0
-0/23%
1
0
4
0
/
9
0
3
0
B
0
263/00 T
3/48%
0
1/23-
فزرفزر
4
0
5
0
,
5
0
0
0
0
0
-0/55%
2
0
0
0
9
0
/
2
0
7
0
B
0
136/50 T
1/81%
-70/03 B
0/56-
تجلیتجلی
2
0
,
3
0
4
0
8
0
-2/61%
1
0
7
0
/
8
0
7
0
B
0
145/58 T
1/93%
-4/50 B
0/51-
کرومیت
ک
1
0
0
0
,
8
0
3
0
0
0
4/94%
1
0
4
0
1
0
/
8
0
3
0
B
0
16/79 T
0/22%
78/55 B
40/05-