تاصیکو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
2
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
4
0
%
حجم
سهم
9
0
/
0
0
4
0
M
تصویر نماد تاصیکو

تاصیکو

|مجاز
سرمایه گذاری صدر تامین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
2
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
9
0
/
0
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  5
  0
  /
  3
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,680پایین ترین قیمت8,200

  بازده ماهانه

  تاصیکوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2/34 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

تاصیکو
8,880بازه قیمت روز7,720
20/44 B
حقیقی
22/77 B
54/34 B
حقوقی
52 B
 • تعداد معاملات
  4
  0
  6
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  561/60 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/34 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  246/22 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/91
 • حجم عرضه3/01 M
 • حجم تقاضا2/97 M
تعدادحجم خریدقیمت
8262,2118,190
414,6608,180
6125,6508,170
416,4408,160
417,6908,150
قیمتحجم فروشتعداد
8,29017,8321
8,30050,0001
8,35040,0001
8,40037,8873
8,4103,0392
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
8/1
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  14/17 Mسهم
 • تعداد سهام
  67,500,000,000
 • درصد شناور
  %14/46
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۹:۰۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۵:۱۶”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۱۹:۲۸”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۲۱:۴۶”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۵۱۹:۰۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-سهامی عام-32/24%شرکت گروه مالی صباتامین-سهامی عام-20/67%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع17/26%شرکت واسط مالی مهرسوم-بامسئولیت محدود-8/4%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر5/22%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/75%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد