تاصیکو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/25%
حجم
1
0
4
0
/
8
0
8
0
M
0

تاصیکو

|مجاز
سرمایه گذاری صدرتامین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/25%
حجم
1
0
4
0
/
8
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  7
  0
  /
  4
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -38/42
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/5%
  • صنعت-4/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,010پایین ترین قیمت7,860

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۳۰
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/05/31 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 533/25 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  8
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -99/70 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 133/41 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/15
8,310بازه قیمت روز7,530
14/01 B
حقیقی
113/71 B
103/45 B
حقوقی
3/74 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
8/15
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 12/47 M
 • تعداد سهام67,500,000,000
 • سهام شناور
  60/93 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/42
 • P/Eگروه12/76
 • EPS1,065
 • P/S
  7/37
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 7/28 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 7/94 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 9/42 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-سهامی عام-32/24%شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -20/19%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع17/26%شرکت واسط مالی مهرسوم-بامسئولیت محدود-8/4%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر5/22%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/75%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین
  542/80 M
  -1/80 M

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
16,990-3/04
16/54 B
25/15 T
0/38%
-116/00 M
1/0712/97
کدماکدما
77,780-0/96
233/73 B
19/45 T
0/3%
-116/98 M
1/29257/95
کاماکاما
4,920-2/74
216/57 B
98/40 T
1/5%
25/05 B
0/6213/24
ومعادنومعادن
4,635-0/79
56/43 B
891/90 T
13/63%
-14/19 B
0/56/44
کچادکچاد
5,670-2/62
41/75 B
1539/40 T
23/53%
-8/15 B
0/246/93
تکنارتکنار
64,500-2/9
11/11 B
3/87 T
0/06%
-2/10 B
0/8845/83
کنورکنور
19,460-2/61
11/67 B
248/52 T
3/8%
-3/63 B
0/3211/06
کرویکروی
6,760-3/05
22/89 B
67/60 T
1/03%
1/47 B
0/664/28
کبافقکبافق
32,630-0/82
10/83 B
39/65 T
0/61%
-3/89 B
0/5414/6
کگلکگل
5,900-2/19
50/81 B
1947/00 T
29/76%
11/00 B
1/0110/48
وامیروامیر
340,800-2/99
10/47 B
28/63 T
0/44%
-1/23 B
0/687/59
کگهرکگهر
49,9500
16/27 B
1248/75 T
19/08%
-5/80 B
0/3210/56
اپالاپال
13,330-2/02
19/90 B
133/30 T
2/04%
-1/42 B
0/93-
فزرفزر
40,8500/24
127/62 B
122/55 T
1/87%
-20/08 B
0/97-
تجلیتجلی
2,058-2/38
12/97 B
127/60 T
1/95%
-61/26 M
0/73-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---