شیراز
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
2
0
%
حجم
سهم
1
0
/
2
0
0
0
M
تصویر نماد شیراز

شیراز

|مجاز
پتروشیمی شیراز|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
2
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  2
  0
  /
  5
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت25,080پایین ترین قیمت24,600

  بازده ماهانه

  شیرازصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -24/22 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شیراز
25,600بازه قیمت روز24,600
3/11 B
حقیقی
27/33 B
24/51 B
حقوقی
290/54 M
 • تعداد معاملات
  6
  0
  3
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  382/04 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -24/22 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  45/70 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/17
 • حجم عرضه763/97 K
 • حجم تقاضا3/17 M
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
24,600197,0882
24,68069,6372
24,69011,1724
24,7008,8051
24,7103,9071
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/86
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/19 Mسهم
 • تعداد سهام
  15,300,000,000
 • درصد شناور
  %12/36
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/62
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۶:۲۲”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۵:۳۰”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۴:۴۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۴:۲۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۲۰:۴۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان-سهامی عام-50/68%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص -28/29%شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس-سهامی عام-4/93%شرکت واسط مالی بهمن-بامسئولیت محدود-2/11%شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان -سهامی عام -1/63%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد