کسرام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/45%
حجم
1
0
4
0
/
8
0
5
0
M
تصویر نماد کسرام

کسرام

|مجاز
پارس سرام|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/45%
حجم معاملات
1
0
4
0
/
8
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -19/61
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,900پایین ترین قیمت15,160

  بازده ماهانه

  کسرامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -38,862,199,440ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کسرام
 • ارزش بازار
  14/95 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  3
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %1/51
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -38/86 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  465/31 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/9
16,740بازه قیمت روز15,160
182/40 B
حقیقی
221/26 B
43/60 B
حقوقی
4/74 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  934/58 Kسهم
 • تعداد سهام
  981,249,000
 • درصد شناور
  %66/90
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 10/2
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی6/56%شخص حقیقی2/9%شخص حقیقی2/41%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا2/34%شخص حقیقی2/22%شخص حقیقی2/07%شرکت تجارت کالارابین-سهامی خاص-2/04%شخص حقیقی2/03%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/58%شخص حقیقی1/43%شخص حقیقی1/42%شخص حقیقی1/33%شخص حقیقی1/08%شخص حقیقی1/06%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد