شراز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
2
0
9
0
7
0
/
7
0
2
0
K
0

شراز

|مجاز
پالایش نفت شیراز|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
2
0
9
0
7
0
/
7
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -6/26
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/8%
  • صنعت-0/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,660پایین ترین قیمت14,120

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 160/49 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/52 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 68/48 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/39
15,730بازه قیمت روز14,250
3/42 B
حقیقی
6/54 B
4/70 B
حقوقی
1/59 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان -سهامی عام -54/13%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ19/18%ESCسرمایه گذاریهای استانی-عدالت-س.خ-6/64%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/14%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ونفتونفت
5,4000
247/13 M
27/00 T
0/44%
-127/23 M
0/45-
شرانلشرانل
80,750-0/37
652/97 M
161/50 T
2/64%
-82/13 M
0/44-
شپناشپنا
8,150-0/49
52/55 B
1850/05 T
30/25%
-10/11 B
0/83-
شبندرشبندر
11,050-0/27
29/88 B
1484/48 T
24/27%
-6/91 B
0/84-
شزنگشزنگ
108,450-1/98
755/90 M
3/04 T
0/05%
0/00
0/12-
شپاسشپاس
33,5500/6
608/47 M
80/52 T
1/32%
9/97 M
0/43-
شجی
ش
1,0000
0/00
940/00 B
0/01%---
شنفتشنفت
8,580-1/98
261/90 M
171/60 T
2/81%
0/00
0/76-
شبهرنشبهرن
25,240-1/34
16/58 B
301/62 T
4/93%
-5/61 B
0/18-
شاوانشاوان
22,0500/91
2/65 B
176/40 T
2/88%
738/20 M
0/42-
شسپاشسپا
5,000-0/2
1/01 B
280/00 T
4/58%
-282/67 M
0/71-
شبریزشبریز
12,700-1/02
9/82 B
381/00 T
6/23%
-5/55 B
0/33-
شرمان
ش
1,0000
0/00
134/88 B
0%---
شترانشتران
4,357-0/14
26/84 B
1198/17 T
19/59%
-12/32 B
0/57-