شراز
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/06%
حجم
2
0
/
2
0
7
0
M
ش

شراز

|مجاز
پالایش نفت شیراز|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/06%
حجم معاملات
2
0
/
2
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  /
  6
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  79/21
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,760پایین ترین قیمت12,450

  بازده ماهانه

  شرازصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  13,251,833,800ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

شراز
 • ارزش بازار
  136/51 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  13/25 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  194/33 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/29
12,760بازه قیمت روز11,560
28/57 B
حقیقی
15/31 B
83/80 M
حقوقی
13/34 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/40 Mسهم
 • تعداد سهام
  11,000,000,000
 • درصد شناور
  %17/45
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 4/56
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان -سهامی عام -54/13%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ19/54%ESCسرمایه گذاریهای استانی-عدالت-س.خ-6/64%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/14%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد