پرداخت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
حجم
6
0
0
0
/
3
0
3
0
K
تصویر نماد پرداخت

پرداخت

|مجاز
به پرداخت ملت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
حجم معاملات
6
0
0
0
/
3
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  2
  0
  8
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -2/25
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,160پایین ترین قیمت8,700

  بازده ماهانه

  پرداختصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  234,472,060ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

پرداخت
 • ارزش بازار
  73/12 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  234/47 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  18/19 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/56
9,600بازه قیمت روز8,700
527/44 M
حقیقی
292/97 M
0
حقوقی
234/47 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/46
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/20 Mسهم
 • تعداد سهام
  8,000,000,000
 • درصد شناور
  %3/17
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 19/26
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه فن آوران هوشمندبهسازان فردا-س.خ-88/44%شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی-سهامی خاص-3/99%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/53%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/51%شرکت مهندسی نرم افزارشقایق-سهامی خاص-1/36%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد