پارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
/
7
0
4
0
M
تصویر نماد پارس

پارس

|مجاز
پتروشیمی پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
1
0
0
0
/
7
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  /
  8
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,509پایین ترین قیمت2,484

  بازده ماهانه

  پارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -12,330,705,503ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

پارس
 • ارزش بازار
  1186/79 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  8
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -12/33 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  49/97 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/25
2,617بازه قیمت روز2,369
4/40 B
حقیقی
16/73 B
22/42 B
حقوقی
10/09 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/69
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  47/94 Mسهم
 • تعداد سهام
  476,049,076,000
 • درصد شناور
  %6/60
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/68
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس-سهامی عام-53/54%شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان -سهامی عام -18/75%شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام -18/57%شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم-بامسئولیت محدود-2/54%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد