پارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/9%
حجم
1
0
9
0
/
3
0
5
0
M
تصویر نماد پارس

پارس

|مجاز
پتروشیمی پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/9%
حجم معاملات
1
0
9
0
/
3
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  8
  0
  /
  5
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  301/66
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,540پایین ترین قیمت2,454

  بازده ماهانه

  پارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3,299,844,006ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

پارس
 • ارزش بازار
  1176/79 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  6
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/30 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  137/64 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/58
2,572بازه قیمت روز2,328
37/58 B
حقیقی
40/88 B
10/93 B
حقوقی
7/63 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/48
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  49/06 Mسهم
 • تعداد سهام
  476,049,076,000
 • درصد شناور
  %6/60
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/81
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس-سهامی عام-53/54%شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان -سهامی عام -18/75%شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام -18/57%شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم-بامسئولیت محدود-2/54%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد