وسگیلا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/23%
حجم
1
0
1
0
/
9
0
5
0
M
و

وسگیلا

|ممنوع-متوقف
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/23%
حجم معاملات
1
0
1
0
/
9
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت442پایین ترین قیمت419

  بازده ماهانه

  وسگیلاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وسگیلا
 • ارزش بازار
  64/74 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  ,
  9
  0
  4
  0
  9
  0
  ,
  6
  0
  3
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  71/26 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/86
454بازه قیمت روز412
4/49 B
حقیقی
5/17 B
684/11 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام
  149,512,668,000
 • درصد شناور -
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/18
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده (‎−۶۲۱/۱۰/۱۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد