وسکرد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/46%
حجم
4
0
5
0
/
9
0
6
0
M
تصویر نماد وسکرد

وسکرد

|ممنوع-متوقف
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/46%
حجم معاملات
4
0
5
0
/
9
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  8
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت445پایین ترین قیمت422

  بازده ماهانه

  وسکردصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وسکرد
 • ارزش بازار
  39/31 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  5
  0
  ,
  9
  0
  5
  0
  6
  0
  ,
  5
  0
  2
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  130/18 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/73
452بازه قیمت روز410
16/79 B
حقیقی
21/88 B
5/45 B
حقوقی
359/38 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام
  91,217,621,000
 • درصد شناور -
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/26
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده (‎−۶۲۱/۱۰/۱۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد