وسفارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
ریال
5
0
/
6
0
0
0
K
و

وسفارس

|ممنوع-متوقف
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
ریال
5
0
/
6
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  4
  0
  8
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت979پایین ترین قیمت979

  بازده ماهانه

  وسفارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وسفارس
1,040بازه قیمت روز1,020
5/48 M
حقیقی
5/48 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  5
  0
  ,
  5
  0
  9
  0
  7
  0
 • ارزش بازار
  271/67 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  5/48 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/00
 • حجم عرضه0
 • حجم تقاضا0
تعدادحجم خریدقیمت
قیمتحجم فروشتعداد
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  105/50 Mسهم
 • تعداد سهام
  263,761,873,000
 • درصد شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/86
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۴/۴۱۱:۳۰”
  تداوم تعليق نماد معاملاتي (وسفارس1)
  ۱۴۰۲/۲/۱۰۱۵:۴۸”
  تداوم تعليق نماد معاملاتي (وسخراش1) (وسزنجان1) (وسفارس1) (وسكرد1)
  ۱۴۰۲/۲/۱۰۱۵:۱۴”
  تداوم تعليق نماد معاملاتي (وسفارس1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده (‎−۶۲۱/۱۰/۱۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد