وساغربی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
4
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
2
0
%
حجم
سهم
4
0
9
0
/
7
0
9
0
M
و

وساغربی

|ممنوع-متوقف
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
4
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
4
0
9
0
/
7
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  3
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت439پایین ترین قیمت418

  بازده ماهانه

  وساغربیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وساغربی
437بازه قیمت روز421
17/25 B
حقیقی
21/30 B
4/04 B
حقوقی
-12/96 M
 • تعداد معاملات
  4
  0
  9
  0
  ,
  7
  0
  8
  0
  7
  0
  ,
  0
  0
  8
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  68/11 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  138/01 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  2/79
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  63/50 Mسهم
 • تعداد سهام
  158,756,033,000
 • درصد شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/13
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۴/۴۱۱:۳۰”
  تداوم تعليق نماد معاملاتي (وساغربي1)
  ۱۴۰۲/۲/۱۰۱۵:۴۷”
  تداوم تعليق نماد معاملاتي (وساغربي1) (وساربيل1) (وسبوشهر1) (وسخوز1)
  ۱۴۰۲/۲/۱۰۱۲:۲۳”
  تداوم تعليق نماد معاملاتي (وساغربي1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده (‎−۶۲۱/۱۰/۱۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد