چافست

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/24%
حجم
2
0
4
0
0
0
/
1
0
4
0
K
0

چافست

|مجاز
افست|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/24%
حجم
2
0
4
0
0
0
/
1
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/1
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-18/1%
  • صنعت-18%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,210پایین ترین قیمت8,060

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 15/83 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -189/54 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 56/85 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/58
9,050بازه قیمت روز7,870
1/48 B
حقیقی
1/67 B
351/85 M
حقوقی
162/32 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/81 M
 • تعداد سهام1,930,000,000
 • سهام شناور
  31/85 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه13/69
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  وزارت آموزش وپرورش42/58%شرکت چاپ ونشرکتابهای درسی ایران-سهامی خاص-14/52%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-11/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (انتشار، چاپ و تکثیر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E