چافست

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/24%
حجم
2
0
/
3
0
2
0
M
0

چافست

|مجاز
افست|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/24%
حجم
2
0
/
3
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  6/05
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-24/3%
  • صنعت-20/3%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,050پایین ترین قیمت8,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/04/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/35 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  5
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/12%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 109/48 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/75
9,500بازه قیمت روز8,260
20/91 B
حقیقی
20/91 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/81 M
 • تعداد سهام1,930,000,000
 • سهام شناور
  31/85 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه13/69
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  وزارت آموزش وپرورش42/58%شرکت چاپ ونشرکتابهای درسی ایران-سهامی خاص-14/52%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-11/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (انتشار، چاپ و تکثیر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E