کاذر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/24%
حجم
5
0
/
0
0
7
0
M
تصویر نماد کاذر

کاذر

|مجاز
فرآورده های نسوزآذر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/24%
حجم معاملات
5
0
/
0
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  2
  0
  /
  3
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  8/06
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,510پایین ترین قیمت6,160

  بازده ماهانه

  کاذرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -583,425,630ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کاذر
 • ارزش بازار
  12/78 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  3
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/25
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -583/43 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  240/17 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/29
6,680بازه قیمت روز5,820
31/70 B
حقیقی
32/29 B
601/34 M
حقوقی
17/91 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/55
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/43 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,000,000,000
 • درصد شناور
  %54/31
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 10/25
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توکافولاد-سهامی عام -28/33%موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارک.فولاد8/56%PRXسبد-شرک71838--شرک05476-2/34%شرکت تولیدی وخدمات صنایع نسوزتوکا-سهامی عام-1/99%صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید1/94%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فولادمبارکه1/35%شخص حقیقی1/18%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد