شکلر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
8
0
8
0
%
حجم
سهم
5
0
/
2
0
4
0
M
تصویر نماد شکلر

شکلر

|مجاز
نیروکلر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
8
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
/
2
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  2
  0
  /
  6
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,130پایین ترین قیمت8,000

  بازده ماهانه

  شکلرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  18/79 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شکلر
8,130بازه قیمت روز7,830
39/10 B
حقیقی
20/31 B
3/51 B
حقوقی
22/30 B
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  32/52 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/52
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  18/79 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  482/77 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  2/21
 • حجم عرضه499/06 K
 • حجم تقاضا49/87 K
تعدادحجم خریدقیمت
10907,9008,130
11,0008,050
320,7318,000
16507,850
15,0007,840
قیمتحجم فروشتعداد
8,4206601
8,4806001
9,1602,5071
9,25011,0921
9,28010,5502
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/16
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  400 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,000,000,000
 • درصد شناور
  %19/71
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/62
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۸۱۹:۰۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (شکلر)،(شبهرن)
  ۱۴۰۳/۱/۵۱۲:۴۱”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(شوینده)،(کگل)،(شکلر)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۴:۳۵”
  بازگشایی نماد معاملاتی(شکلر)
  ۱۴۰۲/۱۲/۷۱۴:۵۳”
  توقف نماد معاملاتی(شکلر)
  ۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۲:۳۳”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(قمرو)،(شکلر)،(امینح)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا40/99%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع32/56%شخص حقیقی2/79%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.نمادصنعت ومعدن1/41%شخص حقیقی1/31%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -1/23%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد