شجی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

شجی

|ممنوع-متوقف
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-0/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۳۹۷/۳/۳۰
   صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
  • ۱۳۹۷/۳/۲۵
   صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 940/00 B
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,050بازه قیمت روز950
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/93
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-99/99%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ونفتونفت
5,4000
247/13 M
27/00 T
0/43%
-127/23 M
0/45-
شرانلشرانل
80,750-0/37
652/97 M
161/50 T
2/57%
-82/13 M
0/45-
شپناشپنا
8,150-0/49
52/55 B
1850/05 T
29/48%
-10/11 B
0/81-
شبندرشبندر
11,050-0/27
29/88 B
1484/48 T
23/65%
-6/91 B
0/88-
شزنگشزنگ
108,450-1/98
755/90 M
3/04 T
0/05%
0/00
0/12-
شپاسشپاس
33,5500/6
608/47 M
80/52 T
1/28%
9/97 M
0/46-
شنفتشنفت
8,580-1/98
261/90 M
171/60 T
2/73%
0/00
0/76-
شبهرنشبهرن
25,240-1/34
16/58 B
301/62 T
4/81%
-5/61 B
0/18-
شاوانشاوان
22,0500/91
2/65 B
176/40 T
2/81%
738/20 M
0/42-
شسپاشسپا
5,000-0/2
1/01 B
280/00 T
4/46%
-282/67 M
0/69-
شبریزشبریز
12,700-1/02
9/82 B
381/00 T
6/07%
-5/55 B
0/33-
شرمان
ش
1,0000
0/00
134/88 B
0%---
شترانشتران
4,357-0/14
26/84 B
1198/17 T
19/09%
-12/32 B
0/56-
شراز
ش
14,5900
4/26 B
160/49 T
2/56%
-1/52 B
0/39-