ونفت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/71%
حجم
4
0
/
8
0
2
0
M
تصویر نماد ونفت

ونفت

|مجاز
سرمایه گذاری صنعت نفت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/71%
حجم معاملات
4
0
/
8
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  3
  0
  /
  0
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  30/96
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,850پایین ترین قیمت4,662

  بازده ماهانه

  ونفتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3,216,329,306ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ونفت
 • ارزش بازار
  23/93 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  1
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/22 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  118/54 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/58
4,889بازه قیمت روز4,251
16/36 B
حقیقی
19/57 B
6/72 B
حقوقی
3/50 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/39
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/33 Mسهم
 • تعداد سهام
  5,000,000,000
 • درصد شناور
  %43/39
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 4/56
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-48/14%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -3/34%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -3/26%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.خبرگان اهداف1/87%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد