ونفت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/82%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/82%
حجم
1
0
/
9
0
4
0
M
0

ونفت

|مجاز
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/82%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/82%
حجم
1
0
/
9
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -14/23
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/1%
  • صنعت+0/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,500پایین ترین قیمت5,310

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۹
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 27/00 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/23 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 92/10 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/66
5,880بازه قیمت روز5,120
5/99 B
حقیقی
9/22 B
4/41 B
حقوقی
1/18 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/43
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/33 M
 • تعداد سهام5,000,000,000
 • سهام شناور
  43/99 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/88
 • P/Eگروه5/93
 • EPS785
 • P/S
  6/27
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/13 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 4/93 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 10/47 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 17/21 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 28/75 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-48/14%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -3/32%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -3/05%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.خبرگان اهداف1/47%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.خبرگان اهداف
  73/76 M
  408/54 K

نمادهای هم گروه (فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
شرانلشرانل
80,750-2/14
42/26 B
161/50 T
2/58%
28/97 B
1/145/42
شپناشپنا
8,180-1/56
579/26 B
1856/86 T
29/66%
-316/84 B
0/386/07
شبندرشبندر
11,060-2/65
534/50 B
1485/82 T
23/73%
-329/59 B
0/324/55
شزنگشزنگ
108,600-1/98
578/73 M
3/04 T
0/05%
0/00
0/12334/62
شپاسشپاس
33,300-1/63
6/02 B
79/92 T
1/28%
-332/00 M
0/564/97
شجی
ش
1,0000
0/00
940/00 B
0/01%---
شنفتشنفت
8,580-3/13
15/93 B
171/60 T
2/74%
-1/37 B
0/867/37
شبهرنشبهرن
25,340-3/46
53/72 B
302/81 T
4/84%
-6/26 B
0/256/58
شاوانشاوان
22,000-4/77
95/94 B
176/00 T
2/81%
-50/34 B
0/265/78
شسپاشسپا
5,000-1/79
33/76 B
280/00 T
4/47%
-17/67 B
0/336/54
شبریزشبریز
12,710-2/58
40/51 B
381/30 T
6/09%
-6/61 B
0/766/41
شرمان
ش
1,0000
0/00
134/88 B
0%---
شترانشتران
4,366-1/04
277/57 B
1200/65 T
19/18%
-144/36 B
0/555/07
شراز
ش
14,600-4/14
51/78 B
160/60 T
2/56%
-31/30 B
0/22-