ومعین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

ومعین

|ممنوع-متوقف
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۲۴
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/00 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,070بازه قیمت روز930
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -92%کارگزاری بانک ملت1%شرکت چاپ بانک ملت1%شرکت ساختمان وخدمات نوساز-سهامی خاص-1%شرکت ساختمانی بانک ملت-سهامی خاص-1%شرکت طرح واندیشه بهسازملت-سهامی خاص-1%شرکت ساختمانی وشهرسازی واوان-سهامی خاص-1%شرکت بهسازمشارکتهای ملت-سهامی عام-1%شرکت پتروفرآوران اطلس-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
27,8502/95
137/04 B
13/93 T
3/5%
-16/46 B
0/99-
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
18,0602/96
27/03 B
62/46 T
15/7%
3/39 B
1/15-
وآتوسوآتوس
7,4702/94
524/73 M
13/45 T
3/38%
0/00
4/5-
وارسوارس
32,6001/22
88/99 B
16/30 T
4/1%
16/05 B
1/53-
واعتبارواعتبار
4,8951/87
11/96 B
8/81 T
2/21%
174/89 M
1/39-
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/13%-0/98-
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/07%---
ولرازولراز
69,8002/95
150/86 B
4/26 T
1/07%
27/92 B
1/6-
واحیاواحیا
19,1402/88
33/39 B
153/12 T
38/48%
-8/58 B
1-
وثوقوثوق
29,4001/9
69/23 B
9/41 T
2/37%
0/00
0/77-
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/32%
350/09 M
2/47-
وثنووثنو
2,984-4/25
32/33 B
7/46 T
1/88%
0/00
0/81-
واحصاواحصا
27,3005/2
53/95 B
11/53 T
2/9%
10/46 B
1/21-
ولاناولانا
38,200-1/45
64/87 B
3/82 T
0/96%
934/83 M
1/19-
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/75%---
ولشرقولشرق
6,1503/69
7/48 B
8/61 T
2/16%
-500/34 M
1/03-