ولصنم
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/51%
حجم
2
0
7
0
/
0
0
7
0
M
0

ولصنم

|مجاز
لیزینگ صنعت ومعدن|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/51%
حجم
2
0
7
0
/
0
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  10/13
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+13/14%
  • صنعت+11/08%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,060پایین ترین قیمت5,756

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۲
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 23/61 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/68%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -26/63 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 471/14 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/6
6,220بازه قیمت روز5,408
103/18 B
حقیقی
129/81 B
56/99 B
حقوقی
30/36 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
15/13
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/54 M
 • تعداد سهام4,000,000,000
 • سهام شناور
  21/90 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه82/62
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک صنعت ومعدن-سهامی خاص-48/32%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -14/11%شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا9/77%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.نمادصنعت ومعدن5/88%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -
  564/78 M
  1/35 M
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.نمادصنعت ومعدن
  235/55 M
  2/58 M

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولملتولملت
9
0
,
1
0
5
0
0
0
-3/38%
0
0
13/72 T
8/8%
124/64 M
0/8-
ولبهمنولبهمن
4
0
,
4
0
9
0
1
0
1/72%
0
0
23/35 T
14/97%
11/56 B
4/42-
وایرانوایران
6
0
,
0
0
5
0
0
0
-0/49%
0
0
9/86 T
6/32%
412/94 M
1/25-
ولرازولراز
6
0
3
0
,
7
0
0
0
0
0
-2/52%
0
0
3/89 T
2/49%
0
0/98-
ولساپاولساپا
1
0
,
6
0
9
0
3
0
-1/63%
0
0
24/62 T
15/78%
-13/68 B
0/72-
ولتجارولتجار
4
0
,
3
0
7
0
4
0
-1%
0
0
9/62 T
6/17%
-3/30 B
0/91-
ولاناولانا
2
0
8
0
,
2
0
0
0
0
0
0/36%
0
0
2/82 T
1/81%
0
1/12-
ولغدرولغدر
5
0
,
3
0
0
0
0
0
-1/49%
0
0
7/95 T
5/1%
-665/26 M
0/67-
ولشرقولشرق
5
0
,
7
0
6
0
0
0
0/88%
0
0
8/06 T
5/17%
-53/53 M
0/97-
ولپارسولپارس
6
0
,
3
0
7
0
0
0
-3/04%
0
0
12/74 T
8/17%
-2/32 B
2/23-
ولکارولکار
5
0
,
9
0
0
0
0
0
-0/17%
0
0
8/85 T
5/67%
-4/57 B
2/36-
ولیزولیز
1
0
,
7
0
3
0
0
0
-0/86%
0
0
6/92 T
4/43%
0
0/84-