ولصنم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/9%
حجم
1
0
8
0
/
5
0
2
0
M
0

ولصنم

|مجاز
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/9%
حجم
1
0
8
0
/
5
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  13/21
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+15/4%
  • صنعت+10/9%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,198پایین ترین قیمت3,985

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 16/46 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  2
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/46%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/90 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 200/99 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/82
4,278بازه قیمت روز3,720
66/53 B
حقیقی
68/43 B
9/72 B
حقوقی
7/82 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
16/43
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/91 M
 • تعداد سهام4,000,000,000
 • سهام شناور
  22/21 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/01
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک صنعت ومعدن-سهامی خاص-48/32%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -13/26%شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا9/77%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.نمادصنعت ومعدن6/43%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.نمادصنعت ومعدن
  257/36 M
  50/42 K

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولملتولملت
5,320-3/48
32/95 B
7/98 T
7/97%
-4/64 B
0/64-
ولبهمنولبهمن
3,8333/35
28/95 B
19/93 T
19/9%
-8/90 B
0/98-
وایرانوایران
6,800-1/91
34/17 B
11/08 T
11/07%
365/26 M
0/73-
ولساپاولساپا
1,687-0/89
30/10 B
24/53 T
24/49%
-8/80 B
0/71-
ولغدرولغدر
5,360-2/19
18/81 B
8/04 T
8/03%
-952/77 M
0/64-
ولپارسولپارس
5,6206/93
73/96 B
7/31 T
7/29%
11/93 B
3/31-
ولنوین
و
1,0000
0/00
3/00 T
3%---
ولکارولکار
6,330-0/16
12/44 B
9/49 T
9/48%
-2/83 B
1/97-
ولیزولیز
2,1970/18
18/09 B
8/79 T
8/78%
0/00
1/7-