ولغدر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/32%
حجم
1
0
/
8
0
8
0
M
تصویر نماد ولغدر

ولغدر

|مجاز
لیزینگ خودروغدیر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/32%
حجم معاملات
1
0
/
8
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  8
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/65
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,747پایین ترین قیمت4,622

  بازده ماهانه

  ولغدرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -996,641,250ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ولغدر
 • ارزش بازار
  7/01 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  0
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/13
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -996/64 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  113/29 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/99
4,888بازه قیمت روز4,424
7/82 B
حقیقی
8/81 B
996/64 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
4/76
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/32 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,500,000,000
 • درصد شناور
  %35/90
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 122/28
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایران خودرو58/83%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان5/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد