ولغدر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
9
0
%
حجم
سهم
3
0
9
0
6
0
/
6
0
3
0
K
تصویر نماد ولغدر

ولغدر

|مجاز
لیزینگ خودرو غدیر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
9
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
9
0
6
0
/
6
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,673پایین ترین قیمت3,673

  بازده ماهانه

  ولغدرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ولغدر
3,821بازه قیمت روز3,673
1/46 B
حقیقی
1/46 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  5/61 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  69/37 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/57
 • حجم عرضه924/33 K
 • حجم تقاضا233/66 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
3,6731,131,08715
3,74029,8231
3,797206,2992
3,8213,433,35513
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
4/17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/06 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,500,000,000
 • درصد شناور
  %35/86
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه22/97
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۲:۳۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(ولغدر)،(آبادا)،(فارس)،(حتاید)،(لوتوس)
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۵:۳۷”
  توقف نماد (ولغدر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۱۲:۴۵”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(خگستر)،(ولغدر)،(ثبهساز)،(لوتوس)
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۱۱:۳۰”
  توقف نماد (ولغدر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۲۵۱۲:۳۷”
  حراج مجدد نمادهای معاملاتی(کحافظ)،(ولغدر)،(وصنا)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایران خودرو58/83%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان5/31%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد