بشهاب
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/75%
حجم
7
0
3
0
4
0
/
0
0
4
0
K
تصویر نماد بشهاب

بشهاب

|مجاز
لامپ پارس شهاب|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/75%
حجم معاملات
7
0
3
0
4
0
/
0
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  6
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  6/72
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,050پایین ترین قیمت18,200

  بازده ماهانه

  بشهابصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بشهاب
 • ارزش بازار
  13/57 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  7
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  130/02 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/65
19,200بازه قیمت روز17,380
13/65 B
حقیقی
13/65 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/67
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  825/54 Kسهم
 • تعداد سهام
  729,000,000
 • درصد شناور
  %11/51
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/11
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام-88/49%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد