بشهاب

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/33%
حجم
1
0
1
0
3
0
/
0
0
9
0
K
0

بشهاب

|مجاز
لامپ پارس شهاب|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/33%
حجم
1
0
1
0
3
0
/
0
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  3
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/25
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-14/6%
  • صنعت+0/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,790پایین ترین قیمت20,140

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 15/21 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 168/40 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 115/77 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/69
22,730بازه قیمت روز20,570
11/92 B
حقیقی
9/04 B
166/86 M
حقوقی
3/05 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 625/00 K
 • تعداد سهام729,000,000
 • سهام شناور
  11/51 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه14/81
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام-88/49%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
20,7002/9
506/94 M
6/21 T
1/65%
421/74 M
3/75-
بایکابایکا
27,200-2/86
111/11 M
13/73 T
3/65%
0/00
--
بکاببکاب
12,1901/06
6/45 B
5/98 T
1/59%
2/74 B
1/35-
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
1%---
بموتوبموتو
2,684-0/78
867/42 M
54/07 T
14/36%
524/39 M
2/54-
بتکبتک
256,300-1/99
108/04 M
2/31 T
0/61%
0/00
0/25-
بترانسبترانس
2,854-2/35
15/30 B
103/89 T
27/58%
-1/48 B
0/65-
بالبربالبر
25,200-1/89
4/34 B
16/13 T
4/28%
-363/20 M
0/49-
بکامبکام
2,7950/47
5/31 B
38/23 T
10/15%
256/69 M
0/98-
بنیروبنیرو
4,100-0/17
2/53 B
38/62 T
10/25%
-36/12 M
0/69-
بسویچبسویچ
4,234-4/92
2/09 B
54/58 T
14/49%
9/27 M
0/19-
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
0/93%---
بکابلبکابل
34,8500
12/25 B
35/68 T
9/47%
-302/05 M
2/22-