بشهاب

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/29%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/2%
حجم
6
0
9
0
7
0
/
6
0
5
0
K
0

بشهاب

|مجاز
لامپ پارس شهاب|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/29%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/2%
حجم
6
0
9
0
7
0
/
6
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  2
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -9/55
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-15/1%
  • صنعت+0/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,790پایین ترین قیمت20,140

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 14/93 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  9
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/1%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 2/89 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 121/91 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/59
22,730بازه قیمت روز20,570
24/14 B
حقیقی
21/34 B
326/71 M
حقوقی
3/13 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/98
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 625/00 K
 • تعداد سهام729,000,000
 • سهام شناور
  11/51 %
نسبت‌های مالی
 • P/E11/21
 • P/Eگروه14/81
 • EPS1,819
 • P/S
  3/02
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام-88/49%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
20,8002/9
2/74 B
6/24 T
1/66%
1/55 B
3/46116/96
بایکابایکا
27,200-2/86
111/11 M
13/73 T
3/66%
0/00
-127/17
بکاببکاب
12,4201/55
31/73 B
6/09 T
1/63%
2/74 B
1/3644/03
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
1%---
بموتوبموتو
2,670-1/64
14/69 B
53/79 T
14/34%
11/63 B
1/3810/48
بتکبتک
256,150-1/99
417/07 M
2/31 T
0/61%
0/00
0/331,128/94
بترانسبترانس
2,832-0/59
49/39 B
103/09 T
27/48%
-6/43 B
0/88/66
بالبربالبر
25,010-1/34
12/10 B
16/01 T
4/27%
-574/28 M
0/5380/87
بکامبکام
2,8070/29
13/63 B
38/40 T
10/23%
261/17 M
0/9318/86
بنیروبنیرو
4,075-0/88
11/95 B
38/38 T
10/23%
-293/82 M
0/8910/26
بسویچبسویچ
4,151-5/31
10/65 B
53/51 T
14/26%
-1/18 B
0/3311/74
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
0/93%---
بکابلبکابل
35,5003/71
371/60 B
36/34 T
9/69%
213/12 B
1/69-