کویر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/2%
حجم
1
0
1
0
/
9
0
2
0
M
تصویر نماد کویر

کویر

|مجاز
تولیدی فولاد سپید فراب کویر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/2%
حجم معاملات
1
0
1
0
/
9
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  /
  3
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  39/64
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,349پایین ترین قیمت2,210

  بازده ماهانه

  کویرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  5,472,660,158ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کویر
 • ارزش بازار
  118/46 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  8
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  5/47 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  117/86 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/41
2,356بازه قیمت روز2,132
26/40 B
حقیقی
20/93 B
889/80 M
حقوقی
6/36 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/61
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  20/87 Mسهم
 • تعداد سهام
  52,164,000,000
 • درصد شناور
  %10/87
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/61
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی47/2%شخص حقیقی20/47%شخص حقیقی19/77%موسسه خیریه علی وحسین همدانیان1/69%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد