کویر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/42%
حجم
2
0
4
0
/
6
0
0
0
M
تصویر نماد کویر

کویر

|مجاز
تولیدی فولاد سپید فراب کویر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/42%
حجم معاملات
2
0
4
0
/
6
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  8
  0
  /
  0
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  49/58
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,407پایین ترین قیمت2,315

  بازده ماهانه

  کویرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  6,253,957,071ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کویر
 • ارزش بازار
  123/16 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  2
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  6/25 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  170/67 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/83
2,444بازه قیمت روز2,212
56/15 B
حقیقی
49/90 B
1/98 B
حقوقی
8/23 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/7
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  20/87 Mسهم
 • تعداد سهام
  52,164,000,000
 • درصد شناور
  %10/87
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/08
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی47/2%شخص حقیقی20/47%شخص حقیقی19/77%موسسه خیریه علی وحسین همدانیان1/69%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد