کسعدی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/26%
حجم
4
0
1
0
7
0
/
6
0
3
0
K
0

کسعدی

|مجاز
کاشی سعدی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/26%
حجم
4
0
1
0
7
0
/
6
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  2
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/57
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/7%
  • صنعت+5/2%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,860پایین ترین قیمت7,640

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/04/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/69 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 6/29 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 55/88 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/83
8,200بازه قیمت روز7,140
3/24 B
حقیقی
3/23 B
0/00
حقوقی
6/29 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
5/57
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 724/99 K
 • تعداد سهام1,000,000,000
 • سهام شناور
  66/76 %
نسبت‌های مالی
 • P/E12/75
 • P/Eگروه11/7
 • EPS605
 • P/S
  2/24
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/14 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 3/32 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/91 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 9/00 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 36/99 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 34/36 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام-34/52%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -4/76%شخص حقیقی4%شخص حقیقی3/67%شرکت بیمه معلم-سهامی عام-3/63%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -3/3%شخص حقیقی2/2%شخص حقیقی2/2%شخص حقیقی2%موسسه سرای بصیرت دل1/67%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/16%شخص حقیقی1/16%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/12%شخص حقیقی1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین
  5/63 M
  -800/00

نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کحافظکحافظ
7,230-0/82
5/97 B
37/17 T
26/91%
-2/90 B
0/617/69
کصدفکصدف
20,950-2/82
11/12 B
7/54 T
5/46%
-3/58 B
0/1513/65
کپارسکپارس
10,9601
10/35 B
17/92 T
12/98%
-2/56 B
0/997/38
کترامکترام
8,440-1/64
19/81 B
14/32 T
10/37%
-448/90 M
1/214/69
کساوهکساوه
62,420-0/29
3/68 B
33/05 T
23/93%
-329/18 M
0/617/72
کلوندکلوند
42,420-0/09
3/84 B
16/97 T
12/29%
-1/57 B
0/657/4
کنگار
ک
1,0000
0/00
50/25 B
0/04%---
کاصفا
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/11%---
کنیلو
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/11%---
کچینی
ک
1,0000
0/00
167/03 B
0/12%---
کهرامکهرام
36,5500/14
5/46 B
2/74 T
1/99%
0/00
1/08-
کارام
ک
8,090-2/97
111/20 M
7/88 T
5/71%
0/00
1-