خراسان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/02%
حجم
1
0
2
0
4
0
/
5
0
7
0
K
تصویر نماد خراسان

خراسان

|مجاز
پتروشیمی خراسان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/02%
حجم معاملات
1
0
2
0
4
0
/
5
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/51
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت130,000پایین ترین قیمت126,220

  بازده ماهانه

  خراسانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -12,606,766,280ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خراسان
 • ارزش بازار
  231/51 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -12/61 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  61/25 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/18
135,830بازه قیمت روز122,910
2/33 B
حقیقی
14/93 B
13/77 B
حقوقی
1/16 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/12
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  715/97 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,789,912,000
 • درصد شناور
  %8/65
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع44/02%شرکت پتروفرهنگ-سهامی خاص-19%شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان -سهامی عام -13/23%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -9/74%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-2%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/21%شرکت پتروشیمی فن آوران-سهامی عام-1/13%شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان -سهامی عام -1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد