خراسان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/02%
حجم
2
0
0
0
/
4
0
9
0
K
تصویر نماد خراسان

خراسان

|مجاز
پتروشیمی خراسان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/02%
حجم معاملات
2
0
0
0
/
4
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/55
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت131,400پایین ترین قیمت129,250

  بازده ماهانه

  خراسانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خراسان
 • ارزش بازار
  231/40 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  102/64 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/92
135,710بازه قیمت روز122,790
2/67 B
حقیقی
2/67 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  715/97 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,789,912,000
 • درصد شناور
  %8/65
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/68
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع44/02%شرکت پتروفرهنگ-سهامی خاص-19%شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان -سهامی عام -13/23%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -9/74%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-2%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/21%شرکت پتروشیمی فن آوران-سهامی عام-1/13%شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان -سهامی عام -1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد