وکار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/26%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/38%
حجم
3
0
2
0
/
7
0
0
0
M
تصویر نماد وکار

وکار

|مجاز
بانک کارآفرین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/26%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/38%
حجم معاملات
3
0
2
0
/
7
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  8
  0
  /
  2
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -43/7
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,395پایین ترین قیمت2,306

  بازده ماهانه

  وکارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -40,827,138,697ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وکار
 • ارزش بازار
  108/61 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  3
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -40/83 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  162/25 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/5
2,561بازه قیمت روز2,227
11/52 B
حقیقی
52/35 B
47/02 B
حقوقی
6/20 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  18/40 Mسهم
 • تعداد سهام
  46,000,000,000
 • درصد شناور
  %25/86
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 3/46
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -7/77%شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -7/51%شرکت بیمه کارآفرین7/38%شخص حقیقی5%شرکت نگین گنجینه ایرانیان-سهامی خاص-4/99%شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص-4/99%شرکت ایده گستردوراندیش-سهامی خاص-4/99%شرکت توسعه اقتصادفردا-سهامی خاص-4/99%شخص حقیقی4/7%شرکت فرازوفروداقتصادآینده-سهامی خاص-4/68%PRXسبد-شرک71185--شرک04729-2/73%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.کارگزاری کارآفرین2/09%شخص حقیقی2/02%شرکت پدیده آفرین شفق-سهامی خاص-1/89%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/77%شخص حقیقی1/62%شرکت سرزمین پهناورمهر-سهامی خاص-1/58%موسسه رفاه وتامین اتیه امید1/44%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد