وکار

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/7%
حجم
1
0
4
0
/
8
0
3
0
M
0

وکار

|مجاز
بانک کارآفرین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/7%
حجم
1
0
4
0
/
8
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  9
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -53/7
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/8%
  • صنعت+10/5%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,389پایین ترین قیمت2,333

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/04/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 108/97 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  3
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/97 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 175/11 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/53
2,578بازه قیمت روز2,242
27/49 B
حقیقی
31/46 B
7/52 B
حقوقی
3/55 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/89
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 18/40 M
 • تعداد سهام46,000,000,000
 • سهام شناور
  23/95 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/18
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -7/77%شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -7/51%شرکت بیمه کارآفرین6/91%شخص حقیقی5%شرکت نگین گنجینه ایرانیان-سهامی خاص-4/99%شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص-4/99%شرکت ایده گستردوراندیش-سهامی خاص-4/99%شرکت توسعه اقتصادفردا-سهامی خاص-4/99%شخص حقیقی4/7%شرکت فرازوفروداقتصادآینده-سهامی خاص-4/68%شرکت خدمات مدیریت صباتامین -سهامی خاص -2/28%شخص حقیقی2/02%شرکت پدیده آفرین شفق-سهامی خاص-1/89%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/86%PRXسبد-شرک71185--شرک04729-1/74%صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدارسپهر1/67%شخص حقیقی1/62%شرکت سرزمین پهناورمهر-سهامی خاص-1/58%موسسه رفاه وتامین اتیه امید1/48%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .کارگزاری کارآفرین1/26%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .کارگزاری کارآفرین
  581/67 M
  3/05 M

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,160-0/43
257/77 B
156/60 T
2/72%
-48/88 B
0/76-
وبملتوبملت
4,539-1/05
401/77 B
1602/27 T
27/82%
-14/87 B
0/8-
ومللوملل
3,174-0/16
4/11 B
63/48 T
1/1%
1/83 B
2/12-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
13,6002/95
381/29 B
211/79 T
3/68%
-25/41 B
1/03-
وپستوپست
10,680-1/02
30/48 B
175/05 T
3/04%
-11/38 B
0/33-
وآیندوآیند
15,3301/79
310/86 B
245/28 T
4/26%-1/17-
وسالتوسالت
14,9901/14
120/50 B
112/17 T
1/95%
-32/55 B
0/57-
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
3,003-1/99
86/74 B
144/95 T
2/52%
20/43 B
1/19-
وپاساروپاسار
2,7310/29
98/25 B
882/03 T
15/32%
-54/34 B
0/17-
وسیناوسینا
3,482-2/04
17/54 B
88/39 T
1/53%
-10/57 B
0/37-
وبصادروبصادر
2,229-1/67
130/23 B
390/86 T
6/79%
-60/13 B
0/53-
وتجارتوتجارت
2,523-0/23
433/32 B
564/97 T
9/81%
-223/42 B
0/45-
وخاوروخاور
3,885-1/28
16/76 B
194/25 T
3/37%
-7/26 B
0/48-
وپارسوپارس
1,822-2/21
84/07 B
284/85 T
4/95%
-985/77 M
0/41-
ونوینونوین
5,870-3
168/59 B
178/60 T
3/1%
-47/49 B
0/63-
وزمینوزمین
5,960-2/46
1/54 B
23/84 T
0/41%
-393/85 M
1/01-
سمایهسمایه
7,360-2/99
407/02 M
29/44 T
0/51%
0/00
0/33-
وگردشوگردش
7,8000/38
63/43 B
117/00 T
2/03%
-15/81 B
1/33-
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/03%---