کپارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/18%
حجم
1
0
/
9
0
2
0
M
0

کپارس

|مجاز
کاشی پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/18%
حجم
1
0
/
9
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  0
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/93
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/6%
  • صنعت+5/4%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,070پایین ترین قیمت10,640

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/89 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/12%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/44 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 189/13 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/75
11,680بازه قیمت روز10,160
9/46 B
حقیقی
17/89 B
11/59 B
حقوقی
3/16 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
13/93
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/23 M
 • تعداد سهام1,635,471,000
 • سهام شناور
  42/20 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/96
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع کاشی وسرامیک سینا-سهامی عام-52/09%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-3/43%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین2/26%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  37/09 M
  45/80 K

نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کحافظکحافظ
7,270-1/37
4/46 B
37/38 T
29/1%
-1/95 B
0/63-
کصدفکصدف
21,300-2/78
8/24 B
7/67 T
5/97%
-3/62 B
0/23-
کترامکترام
8,5302/56
74/52 B
14/47 T
11/27%
2/02 B
1/82-
کسعدیکسعدی
7,6700/26
10/94 B
7/67 T
5/97%
-766/42 M
0/87-
کساوهکساوه
62,570-0/83
1/10 B
33/13 T
25/8%
-237/05 M
0/31-
کلوندکلوند
42,420-0/56
2/66 B
16/97 T
13/21%
-388/44 M
1/02-
کنگار
ک
1,0000
0/00
50/25 B
0/04%---
کاصفا
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/12%---
کنیلو
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/12%---
کچینی
ک
1,0000
0/00
167/03 B
0/13%---
کهرامکهرام
36,600-1/89
4/90 B
2/75 T
2/14%
0/00
0/92-
کارام
ک
8,090-2/97
51/02 M
7/88 T
6/14%
0/00
1-