کپارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
/
1
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
1
0
4
0
%
حجم
سهم
1
0
/
0
0
6
0
M
تصویر نماد کپارس

کپارس

|ممنوع-متوقف
کاشی پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
/
1
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
1
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
0
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,780پایین ترین قیمت9,960

  بازده ماهانه

  کپارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کپارس
10,390بازه قیمت روز9,990
10/71 B
حقیقی
8/30 B
1/02 M
حقوقی
2/41 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  6
  0
  2
  0
  ,
  7
  0
  4
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  16/67 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  164/72 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/17
 • حجم عرضه805/40 K
 • حجم تقاضا471/49 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
11,0601,0001
11,2505,2171
11,3205001
11,39030,3171
11,4505001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
13/79
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/38 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,635,471,000
 • درصد شناور
  %38/41
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/51
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۲۰:۰۱”
  توقف نماد معاملاتی(کپارس)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۷۱۲:۳۶”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(فسازان)،(خوساز)،(کپارس)،(سپید)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۹۱۸:۵۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۸۱۹:۵۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۳/۲۱۱۲:۴۰”
  حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(شخارك)،(كپارس)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع کاشی وسرامیک سینا-سهامی عام-52/09%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-3/45%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین2/66%شرکت بیمه کارآفرین1/3%صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان1/05%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد