کنور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/26%
حجم
6
0
1
0
1
0
/
1
0
5
0
K
0

کنور

|مجاز
توسعه معدنی و صنعتی صبانور|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/26%
حجم
6
0
1
0
1
0
/
1
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -18/17
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/9%
  • صنعت-4/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,450پایین ترین قیمت18,990

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 248/52 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/63 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 104/35 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/32
20,480بازه قیمت روز18,540
8/04 B
حقیقی
11/67 B
3/63 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/64
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/14 M
 • تعداد سهام12,771,022,000
 • سهام شناور
  13/72 %
نسبت‌های مالی
 • P/E11/06
 • P/Eگروه12/76
 • EPS1,718
 • P/S
  7/34
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 948/56 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/17 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/07 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 18/87 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 25/58 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات -سهامی عام82/25%شرکت سرمایه گذاری پرتوتابان معادن وفلزات -س .خ -2/66%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/36%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
16,990-3/04
16/54 B
25/15 T
0/37%
-116/00 M
1/0712/97
کدماکدما
77,780-0/96
233/73 B
19/45 T
0/28%
-116/98 M
1/29257/95
کاماکاما
4,920-2/74
216/57 B
98/40 T
1/44%
25/05 B
0/6213/24
ومعادنومعادن
4,635-0/79
56/43 B
891/90 T
13/06%
-14/19 B
0/56/44
کچادکچاد
5,670-2/62
41/75 B
1539/40 T
22/55%
-8/15 B
0/246/93
تکنارتکنار
64,500-2/9
11/11 B
3/87 T
0/06%
-2/10 B
0/8845/83
کرویکروی
6,760-3/05
22/89 B
67/60 T
0/99%
1/47 B
0/664/28
کبافقکبافق
32,630-0/82
10/83 B
39/65 T
0/58%
-3/89 B
0/5414/6
کگلکگل
5,900-2/19
50/81 B
1947/00 T
28/52%
11/00 B
1/0110/48
وامیروامیر
340,800-2/99
10/47 B
28/63 T
0/42%
-1/23 B
0/687/59
کگهرکگهر
49,9500
16/27 B
1248/75 T
18/29%
-5/80 B
0/3210/56
تاصیکوتاصیکو
7,900-0/25
117/48 B
533/25 T
7/81%
-99/70 B
0/157/42
اپالاپال
13,330-2/02
19/90 B
133/30 T
1/95%
-1/42 B
0/93-
فزرفزر
40,8500/24
127/62 B
122/55 T
1/79%
-20/08 B
0/97-
تجلیتجلی
2,058-2/38
12/97 B
127/60 T
1/87%
-61/26 M
0/73-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---