غالبر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/67%
حجم
1
0
/
5
0
3
0
M
تصویر نماد غالبر

غالبر

|مجاز
لبنیات کالبر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/67%
حجم معاملات
1
0
/
5
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  6
  0
  /
  7
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -6/25
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت72,900پایین ترین قیمت67,160

  بازده ماهانه

  غالبرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3,688,489,400ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غالبر
 • ارزش بازار
  32/28 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  4
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/33
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/69 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  392/32 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/84
75,270بازه قیمت روز65,430
103/18 B
حقیقی
106/87 B
3/69 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/21
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  211/98 Kسهم
 • تعداد سهام
  462,000,000
 • درصد شناور
  %46/51
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/33
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی12/35%شخص حقیقی11/78%شخص حقیقی5/45%شخص حقیقی2/94%شخص حقیقی2/46%شرکت رادین افق حامی-بامسئولیت محدود-2/27%شخص حقیقی2/04%شخص حقیقی1/68%سبد شخص حقیقی1/66%سبد شخص حقیقی1/66%شخص حقیقی1/51%شرکت آروین تجارت ثمین-سهامی خاص-1/51%شرکت صنایع غذائی ایران-سهامی خاص-1/49%شخص حقیقی1/29%PRXسبد-شرک58163--شرک50463-1/2%سبد شخص حقیقی1/19%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد