سخوز
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
3
0
%
حجم
سهم
6
0
7
0
/
1
0
7
0
K
تصویر نماد سخوز

سخوز

|مجاز
سیمان خوزستان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
6
0
7
0
/
1
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت46,000پایین ترین قیمت46,000

  بازده ماهانه

  سخوزصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2/53 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سخوز
47,860بازه قیمت روز46,000
559/64 M
حقیقی
3/09 B
2/53 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  5
  0
  2
  0
  6
  0
 • ارزش بازار
  65/55 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/53 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  31/09 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/05
 • حجم عرضه249/26 K
 • حجم تقاضا74/71 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
46,000102,16111
46,7005902
47,8601,1102
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/21
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  560 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,400,000,000
 • درصد شناور
  %22/51
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/61
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۴:۲۳”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی(سآبیک)،(سخوز)،(ما)
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۱۹:۵۷”
  توقف نمادهای معاملاتی(غپینو)،(سآبیک)،(سخوز)،(ما)،(ددام)
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۴:۴۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۴:۲۳”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۳:۲۶”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-45/27%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -11/56%شرکت سیمان شرق-سهامی عام-3/69%شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان -سها2/84%شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سهامی عام-2/77%شرکت سیمان سپاهان-سهامی عام-2/23%شرکت سیمان فارس-سهامی عام-1/63%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/55%شرکت سیمان خاش-سهامی عام-1/31%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -1/28%شخص حقیقی1/16%شرکت گروه مالی شهر-سهامی عام -1/1%PRXسبد-شرک37608--شرک24406-1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد