کحافظ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/57%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/73%
حجم
1
0
/
8
0
9
0
M
تصویر نماد کحافظ

کحافظ

|مجاز
کاشی وسرامیک حافظ|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/57%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/73%
حجم معاملات
1
0
/
8
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  7
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -15/92
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,350پایین ترین قیمت6,160

  بازده ماهانه

  کحافظصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,452,161,980ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کحافظ
 • ارزش بازار
  32/08 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/45 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  78/56 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/29
6,790بازه قیمت روز5,910
9/27 B
حقیقی
11/72 B
2/45 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
24/21
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/39 Mسهم
 • تعداد سهام
  5,141,234,000
 • درصد شناور
  %20/18
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/2
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گسترآریا-سهامی خاص-72/25%شرکت سرمایه گذاری آداک پرسو-سهامی خاص-3/62%شخص حقیقی1/45%شخص حقیقی1/4%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد