کخاک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/82%
حجم
1
0
/
2
0
3
0
M
تصویر نماد کخاک

کخاک

|مجاز
صنایع خاک چینی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/82%
حجم معاملات
1
0
/
2
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  28/23
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,430پایین ترین قیمت15,450

  بازده ماهانه

  کخاکصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  10,278,034,670ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کخاک
 • ارزش بازار
  54/74 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  10/28 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  154/31 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/3
16,430بازه قیمت روز14,290
16/20 B
حقیقی
5/92 B
3/14 B
حقوقی
13/41 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
11/3
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/40 Mسهم
 • تعداد سهام
  3,500,000,000
 • درصد شناور
  %13/50
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 10/2
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام-75/74%شرکت معدنی واملاح ایران-سهامی عام-5/49%شرکت تعاونی مصرف کارگران خاک چینی ومشاغل آزادتا1/84%شخص حقیقی1/4%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -1/02%شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس -سهامی خاص -1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد