جم پیلن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/72%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
حجم
8
0
5
0
/
3
0
4
0
K
تصویر نماد جم پیلن

جم پیلن

|مجاز
پتروشیمی جم پیلن|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/72%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
حجم معاملات
8
0
5
0
/
3
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  8
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  11/51
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت175,290پایین ترین قیمت174,280

  بازده ماهانه

  جم پیلنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -8,364,815,150ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

جم پیلن
 • ارزش بازار
  346/60 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -8/36 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  89/28 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/29
181,750بازه قیمت روز164,450
2/95 B
حقیقی
11/31 B
11/94 B
حقوقی
3/57 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/66
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  574/05 Kسهم
 • تعداد سهام
  2,000,000,000
 • درصد شناور
  %8/63
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/68
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پتروشمیران-سهامی خاص-44%شرکت پتروشیمی جم-سهامی عام-43/59%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .ارزش آفرین ص .ب .ک1/42%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/24%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد