جم پیلن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
6
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
4
0
%
حجم
ریال
2
0
2
0
9
0
/
8
0
9
0
K
تصویر نماد جم پیلن

جم پیلن

|مجاز
پتروشیمی جم پیلن|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
6
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
4
0
%
حجم معاملات
ریال
2
0
2
0
9
0
/
8
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  0
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -35/19
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت180,850پایین ترین قیمت177,900

  بازده ماهانه

  جم پیلنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -16/26 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

جم پیلن
181,480بازه قیمت روز177,900
24/71 B
حقیقی
40/98 B
16/26 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  4
  0
  0
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  358/16 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -16/26 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  128/04 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/40
 • حجم عرضه21/61 K
 • حجم تقاضا40/84 K
تعدادحجم خریدقیمت
1300180,600
22,030180,510
17180,500
15,000180,010
212,033180,000
قیمتحجم فروشتعداد
180,8501,0001
181,0002,8483
181,48013,3897
182,0001,3441
183,000501
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  562/56 Kسهم
 • تعداد سهام
  2,000,000,000
 • درصد شناور
  %8/65
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/16
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۸۲۰:۱۹”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۵۱۹:۰۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۸۱۹:۵۵”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۶۱۹:۱۰”
  اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات در برخی از نمادها
  ۱۴۰۲/۲/۳۱۱۴:۲۰”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي(سهگمت)،(كاذر)،(دكيمي)،(جم پيلن)،(واميد)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پتروشمیران-سهامی خاص-44%شرکت پتروشیمی جم-سهامی عام-43/59%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .ارزش آفرین ص .ب .ک1/42%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/24%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد